Telefon komórkowy

Usługi dodatkowe

Telefon komórkowy
 
 

Telefon Komórkowy UPC to usługa, która pozwala na swobodne korzystanie z Telefonu niezależnie od miejsca w którym jesteś. Poza rozmowami usługa umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych SMS oraz zdjęć MMS.

 
 
 
 

Blokady i powiadomienia

Blokady i powiadomienia

Poniżej prezentujemy blokady i powiadomienia związane z połączeniami i usługami o podwyższonej opłacie. Połączenia i usługi o podwyższonej opłacie są to usługi nazywane również usługami premium np. połączenia telefoniczne premium lub SMSy premium.

 

Nowe bezpłatne blokady i powiadomienia dotyczące usług o podwyższonej opłacie:
a) Powiadomienia o przekroczeniu progu kwotowego (3 progi)
b) Blokady według rodzajów usług: wszystkie połączenia i usługi, SMSy, MMSy
c) Blokady usług o cenie przekraczającej określoną wartość

 

Blokady i powiadomienia można włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie z zachowaniem terminu realizacji.

Tabela zestawień blokad i powiadomień
  Blokada lub powiadomienia Rodzaj usług o podwyższonej opłacie Opis
1*
Tabela Powiadomień
Powiadomienie -
próg kwotowy 35 zł
Powiadomienie -
próg kwotowy 100 zł
Powiadomienie -
próg kwotowy 200 zł
Połączenia głosowe, SMSy, MMSy, transmisja danych, usługi rozliczane za dostęp do kontentu. Można zlecić włączenie wszystkich lub wybranych powiadomień. Progi dla powiadomień rozliczane są w ramach okresu rozliczeniowego tj. są zerowane z początkiem kolejnego. Po osiągnięciu każdego progu zostanie wysłane powiadomienie SMSem na numer telefonu komórkowego.
2 Blokada połączeń i usług Połączenia głosowe, SMSy, MMSy, transmisja danych, usługi rozliczane za dostęp do kontentu. Przy próbie skorzystania z usług o podwyższonej opłacie wysyłany będzie SMS o włączonej blokadzie.
3 Blokada SMS SMSy Przy próbie wysłania SMSa o podwyższonej opłacie klient otrzyma informację SMSem o włączonej blokadzie.
UWAGA: blokada obejmuje również otrzymywane SMSy o podwyższonej opłacie
4 Blokada MMS MMSy Przy próbie wysłania MMSa o podwyższonej opłacie klient otrzyma informację SMSem o włączonej blokadzie.
UWAGA: blokada obejmuje również otrzymywane MMSy o podwyższonej opłacie
5
Tabela blokad usług
Blokada usług droższych niż:
3 zł
6 zł
9 zł
Połączenia głosowe, SMSy, MMSy, transmisja danych, usługi rozliczane za dostęp do kontentu Blokada usług o podwyższonej opłacie wg ceny za jednostkę rozliczeniową. Można aktywować blokadę tylko wg jednej, wybranej ceny za jednostkę (3 lub 6 lub 9 zł).
Przy próbie skorzystania z usługi droższej niż wskazana cena, zostanie wysłany SMSem komunikat o tym, że blokada jest włączona.
Blokada lub powiadomienia Rodzaj usług o podwyższonej opłacie
1* Powiadomienie - próg kwotowy 35 zł Połączenia głosowe, SMSy, MMSy, transmisja danych, usługi rozliczane za dostęp do kontentu.
Powiadomienie - próg kwotowy 100 zł
Powiadomienie - próg kwotowy 200 zł
Opis
Można zlecić włączenie wszystkich lub wybranych powiadomień. Progi dla powiadomień rozliczane są w ramach okresu rozliczeniowego tj. są zerowane z początkiem kolejnego. Po osiągnięciu każdego progu zostanie wysłane powiadomienie SMSem na numer telefonu komórkowego.
Blokada lub powiadomienia Rodzaj usług o podwyższonej opłacie
2 Blokada połączeń i usług Połączenia głosowe, SMSy, MMSy, transmisja danych, usługi rozliczane za dostęp do kontentu.
Opis
Przy próbie skorzystania z usług o podwyższonej opłacie wysyłany będzie SMS o włączonej blokadzie.
Blokada lub powiadomienia Rodzaj usług o podwyższonej opłacie
3 Blokada SMS SMSy
Opis
Przy próbie wysłania SMSa o podwyższonej opłacie klient otrzyma informację SMSem o włączonej blokadzie. UWAGA: blokada obejmuje również otrzymywane SMSy o podwyższonej opłacie
Blokada lub powiadomienia Rodzaj usług o podwyższonej opłacie
4 Blokada MMS MMSy
Opis
Przy próbie wysłania MMSa o podwyższonej opłacie klient otrzyma informację SMSem o włączonej blokadzie. UWAGA: blokada obejmuje również otrzymywane MMSy o podwyższonej opłacie
Blokada lub powiadomienia Rodzaj usług o podwyższonej opłacie
5 Blokada usług droższych niż: Połączenia głosowe, SMSy, MMSy, transmisja danych, usługi rozliczane za dostęp do kontentu
3 zł
6 zł
9 zł
Opis
Blokada usług o podwyższonej opłacie wg ceny za jednostkę rozliczeniową. Można aktywować blokadę tylko wg jednej, wybranej ceny za jednostkę (3 lub 6 lub 9 zł). Przy próbie skorzystania z usługi droższej niż wskazana cena, zostanie wysłany SMSem komunikat o tym, że blokada jest włączona.

*Rozliczanie progu kwotowego następuje od momentu włączenia powiadomienia. W przypadku aktywacji powiadomienia w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, opłaty za połączenia i usługi o podwyższonej opłacie zrealizowane przed włączeniem powiadomienia nie zostaną uwzględnione w rozliczeniu progów. 

FAQ

Jak można aktywować lub dezaktywować powiadomienie lub blokadę dotyczącą połączeń i usług o podwyższonej opłacie?

Powiadomienie lub blokadę można aktywować lub dezaktywować w następujący sposób:
- Poprzez przesłanie zlecenia w formie korespondencyjnej (list lub faks) - sprawdź dane kontaktowe.
- Przez złożenie zlecenia w Lokalnym Biurze Obsługi Klientów.

 

Zlecenia aktywacji lub dezaktywacji blokad i powiadomień muszą być dostarczone na formularzu dostępnym na naszej stronie lub w Lokalnych Biurach Obsługi Klientów.

W jakim terminie nastąpi aktywacja lub dezaktywacja wybranych przeze mnie blokad lub powiadomień?

Realizacja zlecenia dotyczącego aktywacji lub dezaktywacji blokad i powiadomień nastąpi w ciągu 14 dni od daty zarejestrowania zlecenia w UPC.

Czy aktywacja lub dezaktywacja blokady lub powiadomienia może nastąpić w trakcie trwania okresu rozliczeniowego?

Tak. Zarówno aktywacja, jak i dezaktywacja blokady lub powiadomienia może nastąpić w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.

Ile wynosi opłata za korzystanie z blokad i powiadomień?

Blokady i powiadomienia dotyczące usług o podwyższonej opłacie dostępne są w ramach abonamentu bez żadnych dodatkowych opłat.

Czy włączone powiadomienia i blokady działają tylko w bieżącym okresie rozliczeniowym?

Nie. Włączenie blokad lub powiadomień powoduje, że będą one aktywne również w kolejnych okresach rozliczeniowych, aż do czasu dezaktywacji na podstawie osobnego zlecenia złożonego przez klienta.  

Czy blokady i powiadomienia działają również dla internetu mobilnego?

Tak. Blokady i powiadomienia dotyczące usług o podwyższonej opłacie (premium) mogą być aktywowane zarówno dla usługi telefonii komórkowej, jak i internetu mobilnego. Zasady dotyczące blokad i powiadomień są identyczne dla obydwu usług komórkowych.

Czy konieczne jest aktywowanie blokad i powiadomień dla każdej usługi komórkowej?

Tak. Blokady i powiadomienia premium powiązane są z daną usługą komórkową (telefonią komórkową lub internetem mobilnym). Dla każdego komórkowego numeru telefonicznego i dla każdej usługi internetu mobilnego należy osobno aktywować blokady i powiadomienia dotyczące usług premium. Dla każdej usługi komórkowej można aktywować inny zestaw blokad i powiadomień.  

Czy mogę mieć aktywne więcej niż jedno powiadomienia dla danego numeru telefonu ?

Tak. Jednocześnie mogą być aktywne wszystkie trzy powiadomienia (dla progu kwotowego 35, 100 i 200 zł) lub tylko wybrane.

Czy mogę mieć aktywną jednocześnie więcej niż jedną blokadę usług droższych niż 3, 6 i 9 zł?

Nie. Jednocześnie może być aktywna tylko jedna z następujących blokad:
- blokada usług droższych niż 3 zł
- blokada usług droższych niż 6 zł
- blokada usług droższych niż 9 zł

Czy progi kwotowe dla powiadomień oraz ceny określone dla blokad usług droższych niż 3, 6 i 9 zł są kwotami brutto?

Tak. Wszystkie wartości wyrażone są kwotami brutto.  

Czy progi kwotowe dla powiadomień będą rozliczone dla połączeń i usług o podwyższonej opłacie zrealizowanych przed włączeniem powiadomienia w danym okresie rozliczeniowym?

Nie. Rozliczanie progu kwotowego następuje od momentu włączenia powiadomienia. W przypadku aktywacji powiadomienia w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, opłaty za połączenia i usługi o podwyższonej opłacie zrealizowane przed włączeniem powiadomienia nie zostaną uwzględnione w rozliczeniu progów.

Mam już aktywną blokadę połączeń i usług o podwyższonej opłacie. Czy nadal będę mógł korzystać z tej blokady?

Tak. Nowe blokady i powiadomienia są uzupełnieniem blokady połączeń i usług o podwyższonej opłacie znajdującej się w cenniku i dostępnej dotychczas. Można nadal korzystać z blokady włączonej przed wprowadzeniem nowych blokad i powiadomień.  

Ile i jakie blokady i powiadomienia mogę mieć włączone jednocześnie?

Dla danej usługi komórkowej aktywne mogą być wszystkie dostępne blokady i powiadomienia lub dowolna ich kombinacja, z wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej.
„Jednocześnie może być aktywna tylko jedna z następujących blokad:
- blokada usług droższych niż 3 zł
- blokada usług droższych niż 6 zł
- blokada usług droższych niż 9 zł”

Skąd mogę się dowiedzieć jakie blokady i powiadomienia mam aktywne?

Informacje o aktywnych blokadach i powiadomieniach można uzyskać od konsultantów telefonicznie lub w Biurze Obsługi Klienta UPC oraz w Moim UPC lub (dla klientów Aster) w Strefie Klienta.

 

Roaming

Roaming w UPC

Roaming to usługa, która umożliwia korzystanie z telefonu komórkowego poza granicami Polski. Obecnie z komórek UPC można korzystać w ok. 180 państwach i terytoriach zależnych na całym świecie.

Korzystanie z usług operatorów alternatywnych w roamingu

Od 1 lipca 2014 roku każdy Abonent może korzystać z usług dostawców alternatywnych świadczących usługi roamingu. Aby skorzystać z usług dostawcy alternatywnego należy zgłosić się bezpośrednio do podmiotu świadczącego takie usługi. Klient będzie mógł rozpocząć korzystanie z usług wybranego dostawcy alternatywnego w ciągu 3-ech dni roboczych od zawarcia umowy z takim podmiotem.

Jak działa usługa roamingu?

 • Roaming to usługa, która umożliwia korzystanie z Karty SIM UPC w sieci operatora zagranicznego.
 • Po przekroczeniu granicy kraju telefon sam wyszukuje dostępne sieci GSM i wybiera automatycznie jedną z nich. Następnie na wyświetlaczu telefonu pojawia się nazwa lub kod sieci.
 • Możliwe jest również samodzielne wybranie preferowanego operatora poprzez ręczną zmianę w ustawieniach telefonu (szczegóły w instrukcji obsługi aparatu).
 • Przy uruchomionej usłudze roamingu na terenach przygranicznych istnieje możliwość automatycznego wejścia w zasięg operatora zagranicznego i wykonania połączenia/korzystania z usług na zasadach roamingu. Zaleca się obserwowanie nazwy operatora na wyświetlaczu telefonu, aby uniknąć niezamierzonych połączeń w roamingu.
 • Istnieje również możliwość bezpłatnego wyłączenia wszystkich usług w roamingu i w razie potrzeby ponownego włączenia tych usług. Zmiany można dokonać kontaktując się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta UPC pod numerem 780 500 500.

O czym warto pamiętać.

 • Przed wyjazdem za granicę należy sprawdzić czy aktywna jest usługa roamingu oraz czy kraj do którego się wybierasz znajduje się na liście operatorów roamingowych.
 • Należy zapoznać się z poniższą instrukcją wybierania numerów telefonów w roamingu.
 • Połączenia wykonywane i odbierane w roamingu są płatne.
 • Niektóre sieci pracują w standardach innych niż GSM 900/1800. Przed wyjazdem należy sprawdzić czy aparat telefoniczny będzie działał w sieci operatora zagranicznego.
 • Połączenia z pocztą głosową są płatne.
 • W wypadku wystąpienia problemów z wysyłaniem lub odbieraniem wiadomości SMS należy:
  1) upewnić się, czy nie jest przepełniona skrzynka odbiorcza i nadawcza,
  2 sprawdzić ustawienia SMS-ów w aparacie (poprawny format międzynarowoego numeru centrum SMS UPC to: +48501200777).

Instrukcja wybierania numerów telefonów w roamingu

Z uwagi na różnice technologiczne pomiędzy zagranicznymi sieciami występują 2 sposoby wybierania numerów:

 
 • w sieciach oznaczonych literą A
 

+ [numer kierunkowy kraju do którego dzwonisz] [numer telefonu]

 

Przykładowo:
+48780500101 (jeżeli dzwonisz z zagranicy na telefon komórkowy 780500101 w Polsce)
+48224014014 (jeżeli dzwonisz z zagranicy na telefon stacjonarny 4014014 w Warszawie)

 
 • W sieciach oznaczonych literą B
 

*133* [00] [numer kierunkowy kraju do którego dzwonisz] [numer telefonu] [#]

 

Przykładowo:
*133*0048780500101# (jeżeli dzwonisz z zagranicy na telefon komórkowy 780500101 w Polsce)
*133*0048224014014# (jeżeli dzwonisz z zagranicy na telefon stacjonarny 4014014 w Warszawie)

Roaming na terenach przygranicznych Informacja dla osób mieszkających lub przebywających na terenach przygranicznych

Jeżeli mieszkasz lub przebywasz na terenach przygranicznych zwróć uwagę na sieć, w jakiej zalogowany jest Twój aparat. Łatwo to ocenić po wyświetlanej przez aparat nazwie sieci. Może się zdarzyć, że aparat zaloguje się do sieci operatora zagranicznego z uwagi na wyższy poziom sygnału, a wtedy za każde połączenie (głosowe, SMS, MMS czy też sesję transmisji danych) naliczane będą opłaty roamingowe.

 

Nieplanowanych kosztów można uniknąć:

 
 • Wystarczy zmienić ustawienia w aparacie na ręczny wybór sieci w Polsce - należy wybrać sieć UPC.
 • Można również całkowicie wyłączyć usługi roamingu międzynarodowego.
 

Przed ewentualnym wyjazdem za granicę zaleca się zmianę ustawień i przywrócenie automatycznego wyboru sieci - dzięki temu aparat zaloguje się automatycznie w roamingu i będzie można z niego korzystać również za granicą.

 

Numer alarmowy w roamingu
Korzystanie z numeru alarmowego 112 jest bezpłatne w roamingu na terenie Unii Europejskiej.

Lista operatorów roamingowych

Blokada transmisji danych w roamingu

Dla usług komórkowych stosowana jest blokada pakietowej transmisji danych w roamingu. Blokada aktywuje się automatycznie po wykorzystaniu w danym okresie rozliczeniowym pakietowej transmisji danych w roamingu o wartości 240 zł brutto.
Po osiągnięciu w danym okresie rozliczeniowym limitu stanowiącego 80% kwoty 240 zł brutto za pakietową transmisję danych w roamingu wysyłane jest na numer komórkowy powiadomienie, w postaci bezpłatnej wiadomości SMS, o osiągnięciu limitu oraz informacja, że transmisja danych w roamingu zostanie zablokowana po osiągnięciu wartości 240 zł brutto.
Klient może zlecić wyłączenia blokady kontaktując się w tym celu z Biurem Obsługi Klienta UPC.
Od początku kolejnego okresu rozliczeniowego blokada włączana jest ponownie.
Blokada jest stosowana domyślnie dla każdej usługi komórkowej.

Konfigurator