Szczegółowy wykaz połączeń

Usługi dodatkowe

Jeśli chcesz, możesz otrzymać zestawienie wszystkich połączeń, zrealizowanych z Twojego numeru telefonu w ostatnim okresie rozliczeniowym. Zestawienie możesz otrzymać e-mailem, na nośniku CD lub w formie wydruku (opłata zgodna z cennikiem).

Aktywacja

Szczegółowy wykaz połączeń można bezpłatnie obejrzeć w Moim UPC

 

W celu uruchomienia usługi (szczegółowy wykaz połączeń na CD, na e-mail lub w formie papierowej) prosimy o kontakt z Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klientów lub przesłanie pisma drogą korespondencyjną.

Dezaktywacja

W celu rezygnacji usługi (szczegółowy wykaz połączeń na CD, na e-mail lub w formie papierowej) prosimy o kontakt z Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klientów lub przesłanie pisma drogą korespondencyjną.

Moje UPC

Miesięcznie
0 zł

Wykaz połączeń (e-mail)

Miesięcznie
2 zł

Wykaz połączeń (wydruk)

Miesięcznie
5 zł

Wykaz połączeń (CD)

Miesięcznie
10 zł