Blokada połączeń wychodzących

Usługi dodatkowe

Chcąc ograniczyć liczbę rozmów wychodzących, można zlecić ich blokadę według określonych kategorii: lokalne, międzystrefowe, o podwyższonej opłacie, międzynarodowe, do internetu oraz do sieci komórkowych. Szczegóły, dotyczące typów blokad, znajdziesz tutaj.

Aktywacja

W celu aktywowania blokady należy przesłać zgłoszenie do Ogólnopolskiego Biura Obsługi Klientów. Zgłoszenie musi zawierać:

 

  • imię i nazwisko abonenta
  • adres świadczenia usług
  • Numer Identyfikacyjny
  • PESEL
  • numer telefonu, który ma zostac objęty blokadą, jeśli abonent ma więcej niż jeden numer telefonu w sieci UPC


Dezaktywacja

W celu rezygnacji z usługi należy skontaktować się listownie Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klientów.

Typy blokad wychodzących

Poziom 1 - połączenia na numery o podwyższonej opłacie
Poziom 2 - połączenia na numery o podwyższonej opłacie i międzynarodowe
Poziom 3 - połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe i międzymiastowe
Poziom 4 - połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe i do sieci komórkowych
Poziom 5 - połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe, międzymiastowe i do sieci komórkowych
Poziom 6 - połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe, międzymiastowe, do sieci komórkowych i do Internetu

Podsumowanie

Miesięcznie
5 zł*
Aktywacja
0 zł

* kwota nie dotyczy Poziomu 1