Przenieś numer stacjonarny do UPC

Przenieś numer telefonu do UPC

Telefon - przeniesienie numeru
 

Możesz przenieść swój obecny numer do UPC bezpłatnie i rozmawiać taniej.

 

Przeczytaj poniższe informacje o warunkach przeniesienia numeru stacjonarnego, a następnie zdecyduj czy chcesz cały proces zlecić nam czy wykonać go samodzielnie.

 
 

Warto wiedzieć

Czy mogę przenieść numer do UPC?

Możesz zachować numer i zmienić telefon na UPC, jeżeli:

 • chcesz przenieść numer stacjonarny (nie komórkowy),
 • zmiana nastąpi w obrębie jednej strefy numeracyjnej,
 • UPC świadczy usługę w Twoim budynku

Zacznij oszczędzać już teraz!

Jeżeli chcesz od razu zacząć oszczędzać możesz wcześniej zamówić telefon UPC i korzystać z niższych opłat, zachowując jednocześnie dotychczasową linię. Do momentu przeniesienia numeru będziesz miał dwa telefony (UPC i Twojego dotychczasowego operatora).

Używaj telefonu UPC do dzwonienia, a telefonu dotychczasowego operatora do odbierania połączeń. Od momentu przeniesienia numeru do UPC będziesz miał Twój dotychczasowy numer, a linia telefoniczna Twojego dotychczasowego operatora przestanie być aktywna.

Zleć to nam

Chcesz przenieść numer do UPC?

Wybierz najprostrzą drogę, skorzystaj z formularza online!

Jeżeli chcesz aby w Twoim imieniu UPC przeniosło Twój numer do sieci UPC, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Poniższe instrukcje dotyczą klientów indywidualnych i biznesowych.

 1. Wejdź na stronę www.upc.pl lub zadzwoń pod numer 801 94 95 96 i sprawdź, czy UPC świadczy usługę telefoniczną w Twoim miejscu zamieszkania/prowadzenia działalności – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

 2. Pobierz komplet dokumentów odpowiednich dla Twojej strefy numeracyjnej z poniższej listy.

  Pokaż listę

 3. Wypełnij dokument Wniosek o przeniesienie numeru do sieci UPC + Pełnomocnictwo oraz Wniosek o Rozwiązanie umowy (stanowi również potwierdzenie warunków technicznych dla Operatora Dawcy) według załączonego wzoru (Dokument ABC) – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

  Pokaż objaśnienia

  • Ten dokument posłuży UPC do rozpoczęcia procesu przeniesienia numeru do sieci UPC. UPC ma 7 dni roboczych, gdy wniosek składany jest osobiście w BOK lub 14 dni gdy wniosek składany jest w inny sposób, na jego rozpatrzenie.
  • Ten dokument zostanie złożony wraz z innymi niezbędnymi dokumentami do Twojego dotychczasowego dostawcy w celu rozwiązania umowy o świadczenie usługi telefonicznej oraz rozpoczęcie procesu przeniesienia Twojego dotychczasowego numeru telefonicznego do sieci UPC.
  • Ten dokument zostanie złożony wraz z innymi niezbędnymi dokumentami do Twojego dotychczasowego dostawcy w celu rozwiązania umowy o świadczenie usługi telefonicznej oraz rozpoczęcie procesu przeniesienia Twojego dotychczasowego numeru telefonicznego do sieci UPC.
  • Udzielenie Pełnomocnictwa jest obowiązkowe w przypadku rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia.
  • Tym dokumentem UPC potwierdza możliwość instalacji usługi telefonicznej na przeniesionym numerze pod Twoim adresem instalacji
 4. Jeżeli nie jesteś właścicielem numeru telefonicznego, który chcesz przenieść, wypełnij „Upoważnienie” (Dokument D) według załączonego wzoru – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

  Pokaż objaśnienia

  • Tym dokumentem upoważnisz właściciela przenoszonego numeru (np. innego członka rodziny/ firmę) do rozszerzenia Twojej Umowy Abonenckiej z UPC o usługę telefoniczną wraz z przeniesionym numerem.
  • Jeżeli z UPC Polska umowa została zawarta, np. na obojga małżonków, upoważnienie to NIE jest wymagane.
 5. Jeżeli jesteś już klientem usługi telefonicznej UPC, wypełnij „Aneks do Umowy Abonenckiej” (Dokument E) według załączonego wzoru w dwóch egzemplarzach – jeden egzemplarz zachowaj dla siebie – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

  Pokaż objaśnienia

  • W oparciu o ten dokument UPC dokona przeniesienia Twojego numeru.
  • Jeżeli nie jesteś jeszcze klientem usługi telefonicznej UPC, Aneks zostanie Ci przekazany do podpisania przez instalatora po poprawnym wykonaniu instalacji usługi telefonicznej .
  • Aneks do Umowy Abonenckiej nie wchodzi w życie do czasu potwierdzenia przez dotychczasowego dostawcę usługi telefonicznej daty rozwiązania umowy oraz poprawności danych osobowych Abonenta.
 6. Wypełnij dokument Oświadczenie według załączonego wzoru (Dokument F) – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

  Pokaż objaśnienia

  • W tym dokumencie oświadczasz, że znane są Tobie konsekwencje związane z rozwiązaniem umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta.
  • W przypadku braku oświadczenia, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Abonent zostanie o tym poinformowany. Wraz z powiadomieniem otrzymasz wzór Oświadczenia .
  • W tym dokumencie dokonasz również wyboru trybu rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą usługi telefonicznej.
 7. Przekaż wszystkie wypełnione dokumenty (Dokumenty A-F) pracownikowi UPC - dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

  Pokaż objaśnienia

  • Od tej pory UPC rozpocznie w Twoim imieniu proces przeniesienia numeru telefonicznego do sieci UPC.

Pamiętaj!

Poprawne i czytelne wypełnienie dokumentów przyspieszy proces przeniesienia Twojego numeru.
Jeśli Twój dotychczasowy operator przyśle odpowiedź do Ciebie (nie do UPC), prosimy niezwłocznie wysłać ją do nas, w kopercie zwrotnej uzyskanej wcześniej od przedstawiciela UPC. W razie braku koperty, prosimy przesłać odpowiedź dotychczasowego dostawcy na adres:

UPC Polska Sp. z o. o.
Dokumenty LNP
ul. Murckowska 14c
40-265 Katowice

Abonament za Telefon UPC jest naliczany od dnia instalacji usługi. Rozpoczęcie procesu przeniesienia numeru nie zwalnia z obowiązku jego opłacania (chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej). Pamiętać należy także o konieczności uregulowania zobowiązań wobec operatora, od którego numer jest przenoszony.

Zrób to sam

Chcesz przenieść numer do UPC?

Jeżeli chcesz samodzielnie przenieść Twój numer do sieci UPC, udaj się do najbliższego Biura obsługi Klientów, w którym przedstawiciel UPC:

 1. wypełni razem z Tobą wymagane dokumenty,

 2. zainicjuje proces przeniesienia Twojego numeru w Centralnej Bazie Danych (PLI CBD) Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE),

 3. wyda Ci dokumenty, które osobiście złożysz swojemu dotychczasowemu operatorowi.

  • Ten dokument posłuży UPC do rozpoczęcia procesu przeniesienia numeru do sieci UPC. UPC ma 7 dni roboczych, gdy wniosek składany jest osobiście w BOK lub 14 dni gdy wniosek składany jest w inny sposób, na jego rozpatrzenie.

Adres najbliższego Biura Obsługi Klientów znajdziesz tutaj: http://www.upc.pl/strefa-klienta/biura-obslugi-klientow/  

Sprawdź status przenoszenia numeru

Jeśli jesteś już Klientem UPC w tym miejscu możesz sprawdzić, na jakim etapie jest proces przenoszenia Twojego numeru telefonu do sieci UPC.

Uzupełnij poniższe dane i zatwierdź przyciskiem "Sprawdź"

 
 

*Wpisz numer z kierunkowym bez zera na początku.

**Numer identyfikacyjny znajdziesz na Umowie Abonenckiej oraz rachunku/fakturze.

Prosimy o zaznaczenie poniższego pola. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu zabezpieczamy stronę przed działaniem złośliwego oprogramowania.

 
 
 
 
Pobieranie danych...