Przekierowanie połączeń

Poznaj Telefon UPC

Przekieruj połączenie na inny numer

Każde połączenie, przychodzące na Twój numer telefonu, poza połączeniami na numery zagraniczne, może zostać przekazane na inny dowolny numer. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, aktywuj Natychmiastowe przekierowanie połączeń.

*Koszt rozmowy jest naliczany zgodnie z cennikiem operatora dla numeru, na który wykonano przekierowanie.

Aktywacja

Aby aktywować usługę "Przekierowanie połączenia przy braku odpowiedzi" podnieś słuchawkę i wybierz *61* numer docelowy #

 

Aby aktywować usługę "Przekierowanie połączenia przy zajętym numerze" podnieś słuchawkę i wybierz *67* numer docelowy #

 

Aby aktywować usługę "Natychmiastowe przekierowanie połączeń" podnieś słuchawkę i wybierz *21* numer docelowy #

Dezaktywacja

Aby dezaktywować usługę "Przekierowanie połączenia przy braku odpowiedzi" podnieś słuchawkę i wybierz #61#

 

Aby dezaktywować usługę "Przekierowanie połączenia przy zajętym numerze" podnieś słuchawkę i wybierz #67#

 

Aby dezaktywować usługę "Natychmiastowe przekierowanie połączeń" podnieś słuchawkę i wybierz #21#