Połączenie trójstronne

Poznaj Telefon UPC

Jeżeli chciałbyś porozmawiać jednocześnie z dwoma osobami, to skorzystaj z usługi Połączenie trójstronne.

Aktywacja

Jeżeli chciałbyś zrealizować połączenie z dwiema innymi osobami, skorzystaj z usługi Połączenie trójstronne. Aby dołączyć do rozmowy trzeciego rozmówcę, naciśnij klawisz FLASH lub R na swoim telefonie, a następnie wybierz numer telefonu osoby, którą chcesz dołączyć. Po zrealizowaniu połączenia z trzecim rozmówcą należy nacisnąć ponownie klawisz FLASH lub R oraz klawisz 3. Od tego momentu wszyscy trzej rozmówcy będą mogli ze sobą rozmawiać.

Dezaktywacja

Po zrealizowaniu połączenia z trzecim rozmówcą należy nacisnąć ponownie klawisz FLASH lub R oraz klawisz 3