Cennik opłat telefonicznych

Minuty do wszystkich 60 i 240

Opłaty abonamentowe

  Minuty do wszystkich
60
Minuty do wszystkich
240
cena usługi 35 zł 50 zł

Koszty połączeń

  Minuty do wszystkich
60
Minuty do wszystkich
240
Minuty w abonamencie 60 minut
+100 minut do sieci UPC
240 minut
+100 minut do sieci UPC
Minuty w abonamencie obejmują połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych w Polsce, komórkowe do PTC Sp. z o.o., Polkomtel S.A., PTK Centertel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o. i Cyfrowy Polsat S.A. oraz do wszystkich sieci stacjonarnych w wybranych krajach Europy**

Połączenia krajowe*

  Minuty do wszystkich
60
Minuty do wszystkich
240
Cena minuty połączenia poza pakietem do typów połączeń objętych abonamentem 0,32 zł
Cena minuty połączenia do pozostałych sieci komórkowych w tym CenterNet S.A., Mobyland Sp. z o.o. 1,21 zł

Połączenia zagraniczne*

  Minuty do wszystkich
60
Minuty do wszystkich
240
Wielka Brytania stacjonarne
komórkowe
0,32 zł 0,32 zł
1,21 zł 1,21 zł
Włochy stacjonarne
komórkowe
0,32 zł 0,32 zł
1,21 zł 1,21 zł
Stany Zjednoczone 1,09 zł 1,09 zł
Niemcy stacjonarne
komórkowe
0,32 zł 0,32 zł
1,21 zł 1,21 zł
Hiszpania stacjonarne
komórkowe
0,32 zł 0,32 zł
1,46 zł 1,46 zł
* - opłaty za każdą rozpoczętą minutę połączenia
** - połączenia w ramach pakietu obejmują kraje: Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Minuty do wszystkich MAX

Opłaty abonamentowe

  Minuty
do wszystkich MAX
cena usługi 70 zł

Koszty połączeń

  Minuty
do wszystkich MAX
Minuty w abonamencie - połączenia przez całą dobę do wszystkich numerów komórkowych i stacjonarnych w Polsce w cenie abonamentu
- połączenia przez całą dobę na numery stacjonarne w 41 krajach Europy i Świata** oraz na numery komórkowe w USA i Kanadzie w cenie abonamentu

Połączenia krajowe

  Minuty
do wszystkich MAX
stacjonarne w cenie abonamentu
komórkowe w cenie abonamentu
w sieci UPC w cenie abonamentu

Pozostałe koszty połączeń, w tym na numery specjalne i numery międzynarodowe nie objęte abonamentem, zgodne są z cennikiem dla taryf Minuty do wszystkich 60 i Minuty do wszystkich 240.

** połączenia w ramach pakietu obejmują kraje: Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Usługi dodatkowe

Blokada połączeń wychodzących

   Poziom 1 - połączenia na numery o podwyższonej opłacie w abonamencie
   Poziom 2 - połączenia na numery o podwyższonej opłacie
   i międzynarodowe
5 zł
   Poziom 3 - połączenia na numery o podwyższonej opłacie,
   międzynarodowe i międzymiastowe
5 zł
   Poziom 4 - połączenia na numery o podwyższonej opłacie,
   międzynarodowe i do sieci komórkowych
5 zł
   Poziom 5 - połączenia na numery o podwyższonej opłacie,
   międzynarodowe, międzymiastowe i do sieci komórkowych
5 zł
   Poziom 6 - połączenia na numery o podwyższonej opłacie,
   międzynarodowe, międzymiastowe, do sieci komórkowych
   i do Internetu
5 zł

Szczegółowy, miesięczny wykaz połączeń

   wydruk 5 zł
   CD 10 zł
   e-mail 2 zł
   na stronie www.upc.pl w abonamencie

Prezentacja numeru

w abonamencie

Poczta głosowa

w abonamencie

Blokada prezentacji numeru wywołującego - na stałe / na jedno połączenie

w abonamencie

Nie przeszkadzać

w abonamencie

Zastrzeżenie danych Abonenta

w abonamencie

Odrzucanie połączeń anonimowych

w abonamencie

Połączenia oczekujące

w abonamencie

Przekierowanie połączeń przy braku odpowiedzi / przy zajętym numerze / natychmiastowe

w abonamencie
(Nie dotyczy opłat za połączenia)

Połączenie z ostatnim nieodebranym numerem

w abonamencie
(Nie dotyczy opłat za połączenia)

Połączenie trójstronne

w abonamencie
(Nie dotyczy opłat za połączenia)
Zmiana numeru na życzenie Abonenta 39 zł
Wybór "srebrnego numeru" 100 zł
Wybór "złotego numeru" 150 zł

Opłaty jednorazowe

Opłaty instalacyjne

Instalacja
(bez względu na ilość usług instalowanych jednorazowo, w cenie zawarta jest instalacja jednego, dodatkowego gniazdka)
100 zł
Instalacja w domu jednorodzinnym wg kosztorysu
Instalacja/przeniesienie usługi do nowego miejsca zamieszkania Abonenta UPC bezpłatnie
Instalacja dodatkowego gniazdka (w trakcie instalacji usług) 30 zł
Aktywacja 10 zł
Wizyta technika:
Ponowne podłączenie z wyjściem technika 50 zł
Instalacja dodatkowego gniazdka 50 zł

Opłaty serwisowe związane z wizytą technika

Naprawa lub modernizacja sieci w lokalu Abonenta (na życzenie Abonenta lub z przyczyn leżących po jego stronie) 50 zł
Podłączenie sprzętu stanowiącego własność Abonenta (np. telewizor, magnetowid) 50 zł
Odbiór Sprzętu na życzenie Abonenta 50 zł
Nieuzasadnione wezwanie technika 50 zł