Zgłoszenie nadużyć

Formularz nie służy do składania reklamacji. W przypadku skarg dotyczących obsługi klienta prosimy skorzystać z formularza kontaktowego lub wsparcia pod numerem 813 813 813.

W UPC Polska stawiamy na pełną transparentność naszej działalności, przy jednoczesnym zachowaniu dyskrecji w kwestiach, które tego wymagają. Dlatego dla wszystkich pracowników, obecnych i byłych oraz podmiotów zewnętrznych współpracujących z Liberty Global udostępniamy mechanizm informowania o wszelkich nieprawidłowościach. Mechanizm ten umożliwia każdej osobie w pełni anonimowe zgłoszenie wszelkich podejrzeń nieetycznych działań wymagających zbadania.

Każda sytuacja, w której pracownik, współpracownik lub partner biznesowy identyfikuje lub podejrzewa działanie naruszające Kodeks Postępowania Liberty Global lub jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa, zasady, regulacje, powinna jak najszybciej być zgłoszona.

Zgłoszenia należy dokonać TUTAJ za pomocą dedykowanego portalu, zarządzanego przez niezależny podmiot zewnętrzny i dostępnego przez całą dobę. Każde nadesłane zgłoszenie kierowane jest do zespołu ds. zgodności Liberty Global, który następnie przekaże go do zespołu najlepiej przygotowanego do przeprowadzenia odpowiednich działań.