Optymalizacja sieci bezprzewodowej

Łączenie z siecią
bezprzewodową

Łączenie z siecią bezprzewodową

Dowiedz się jak połączyć posiadane urządzenia z siecią Wi-Fi w ramach Bezprzewodowego Internetu UPC.

 

Pamiętaj, że domyślną nazwę Twojej sieci bezprzewodowej (SSID) oraz hasło sieci bezprzewodowej (WPA2-PSK) znajdziesz na naklejce umieszczonej na spodniej części modemu.

 
 
 
 
 
 

Ogólne informacje dotyczące
sieci bezprzewodowych

Ogólne informacje dotyczące sieci bezprzewodowych

Chcesz zapoznać się z tematyką sieci bezprzewodowych? Mamy dla Ciebie kilka ważnych informacji, które pozwolą Tobie na bliższe poznanie tej technologii.

 
 

Zmień hasło do
sieci bezprzewodowej

Zmień hasło do sieci bezprzewodowej

 
 

Poprawa konfiguracji
połączenia