Dokumenty

Strefa klienta

Tutaj znajdziesz wszystkie obowiązujące dokumenty UPC, formularze oraz wzory ich wypełnienia. Do przeglądania plików niezbędny jest program Adobe Reader (do pobrania za darmo, ze strony producenta).

Usługi UPC

Formularze i wzory

Polecenie Zapłaty

Jeśli płatnikiem/posiadaczem rachunku bankowego, jest inna osoba niż abonent UPC, konieczne jest dołączenie do Zgody na obciążanie rachunku, wypełnionego i podpisanego druku Oświadczenia posiadacza rachunku bankowego.

 
 

Formularz cesji Umowy Abonenckiej

Na podstawie ww. dokumentu nastąpi rozwiązanie umowy z aktualnym Abonentem UPC oraz zawarcie nowej umowy, ze wskazaną przez niego osobą.

 
 

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo upoważnia osobę wskazaną przez Abonenta UPC między innymi do podpisania Umowy oraz odbioru instalacji.

 
 

Porozumienie

Pozwala dopisać do Umowy Abonenckiej kolejną osobę, ale tylko w przypadku korzystania z Internetu UPC. Warunkiem jest także zamieszkiwanie przez wskazane osoby pod tym samym adresem i posiadanie przez nie tytułu prawnego do lokalu.

 
 
 

Regulaminy

Regulaminy promocji dostępnych na stronie upc.pl