Dokumenty

Strefa klienta

Tutaj znajdziesz wszystkie obowiązujące dokumenty UPC, formularze oraz wzory ich wypełnienia. Do przeglądania plików niezbędny jest program Adobe Reader (do pobrania za darmo, ze strony producenta).

Ważny komunikat

ZMIANA REGULAMINU SZCZEGÓŁOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KOMÓRKOWYCH PRZEZ UPC POLSKA SP. Z O.O.

- dotyczy Abonentów korzystających z usług komórkowych w UPC

Czytaj dalej >

Szanowni Państwo,

 

chcielibyśmy poinformować, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu, zmianie ulegają postanowienia Regulaminu szczegółowego świadczenia usług komórkowych przez UPC Polska Sp. z o.o.

 

Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od 28 lutego 2017 r. Wykaz dodanych postanowień znajduje się tutaj.

 

Jednocześnie informujemy, że wysokość Państwa opłat miesięcznych nie ulega zmianie.

 

Jeżeli nie akceptują Państwo zmian w Regulaminie, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy abonenckiej z UPC do dnia wejścia w życie zmian. W przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej o wartość za okres korzystania z usług.

Zmiana Regulaminu wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120


Dotyczy byłych Abonentów następujących Spółek przejętych przez UPC Polska Sp. z o.o.:
- E-Siemianowice Sp. z o.o.
- Net-Media-Sat Sp. z o.o.
- Azart – Sat Sp. z o.o.
- Telco Lublin Sp. z o.o.

Czytaj dalej >

Szanowni Państwo,

 

chcielibyśmy poinformować, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu, integralną częścią obowiązujących Państwa regulaminów stanie się załącznik „Dodatkowe Postanowienia Dotyczące Zasad Świadczenia Usług Internetowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120”.

 

Dodatkowe postanowienia będą obowiązywały od 18 lutego 2017 r. Załącznik dostępny jest TUTAJ.

 

Jednocześnie informujemy, że wysokość Państwa opłat miesięcznych nie ulega zmianie.

 

Jeżeli nie akceptują Państwo postanowień Załącznika, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy abonenckiej z UPC do dnia wejścia w życie zmian. Wprowadzenie nowych postanowień wynika ze zmiany przepisów prawa. W przypadku skorzystania z możliwości wypowiedzenia i rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej o wartość za okres korzystania z usług.

 

Usługi UPC

Formularze i wzory

Polecenie Zapłaty

Jeśli płatnikiem/posiadaczem rachunku bankowego, jest inna osoba niż abonent UPC, konieczne jest dołączenie do Zgody na obciążanie rachunku, wypełnionego i podpisanego druku Oświadczenia posiadacza rachunku bankowego.

 
 

Formularz cesji Umowy Abonenckiej

Na podstawie ww. dokumentu nastąpi rozwiązanie umowy z aktualnym Abonentem UPC oraz zawarcie nowej umowy, ze wskazaną przez niego osobą.

 
 

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo upoważnia osobę wskazaną przez Abonenta UPC między innymi do podpisania Umowy oraz odbioru instalacji.

 
 

Porozumienie

Pozwala dopisać do Umowy Abonenckiej kolejną osobę, ale tylko w przypadku korzystania z Internetu UPC. Warunkiem jest także zamieszkiwanie przez wskazane osoby pod tym samym adresem i posiadanie przez nie tytułu prawnego do lokalu.

 
 
 

Regulaminy

Regulaminy promocji dostępnych na stronie upc.pl

 
 

Komunikaty

Komunikaty

Zmiana Regulaminu wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120

Szanowni Państwo,

 

chcielibyśmy poinformować, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu, zmianie ulegają postanowienia Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od 1 stycznia 2017 r. Szczegółowy wykaz zmian znajduje się tutaj.

 

Jednocześnie informujemy, że wysokość Państwa opłat miesięcznych nie ulega zmianie.

 

Jeżeli nie akceptują Państwo zmian w Regulaminie, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy abonenckiej z UPC. Jednak w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej o wartość za okres korzystania z usług.

Zmiana Regulaminu oraz cennika związana ze zniesieniem opłaty za nieuzasadnione wezwanie technika

Szanowni Państwo,

 

chcielibyśmy poinformować, że od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulega Regulamin świadczenia usług oraz Cennik. Zmiany związane są z wycofaniem opłaty za nieuzasadnione wezwanie technika. Szczegółowy wykaz zmian znajduje się tutaj.

 

W związku ze zmianami, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy abonenckiej z UPC. Jednak w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej o wartość za okres korzystania z usług.