Dokumenty i Pliki instalacyjne

Tutaj znajdziesz wszystkie obowiązujące dokumenty UPC, formularze, wzory ich wypełnienia oraz pliki instalacyjne.

Do przeglądania plików niezbędny jest program Adobe Reader (do pobrania za darmo, ze strony producenta).

Ważne komunikaty:

 

Zmiana wysokości kapitału zakładowego UPC Polska Sp. z o.o.

Czytaj dalej >

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że od dnia 01.03.2023 r. kapitał zakładowy UPC Polska Sp. z o.o. wynosi 223 696 000,00 zł. Niniejsza informacja wynika z obowiązku informacyjnego i nie wpływa na dotychczasowe warunki umowy zawartej przez Państwa z UPC Polska Sp. z o.o.

 

Zmiany w roamingu UE od 1 stycznia 2023 r.

Czytaj dalej >

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

Obniżamy opłaty:
a) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01018600 zł za 1 MB (10,43 zł za GB tj. 1024 MB)
b) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na w ramach podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01018600 zł za 1 MB (10,43 zł za GB tj. 1024 MB)
c) za połączenie odbierane w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01 zł za minutę połączenia Limity dla poszczególnych taryf znajdują się w niniejszym dokumencie.

Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian przysługuje wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) do dnia 1 stycznia 2023. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznana została ulga, UPC może dochodzić zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

Zmiany w regulaminach niektórych usług nietelekomunikacyjnych w związku z nowelizacją ustawy o prawach konsumenta.

Czytaj dalej >

Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta, wprowadzająca nowe zasady odpowiedzialności przedsiębiorców za dostarczane treści i usługi cyfrowe. Od tego dnia będziemy odpowiadali za zgodność treści i usług cyfrowych z umową na zasadach określonych w nowych przepisach. Dotyczy to usług lub treści cyfrowych świadczonych konsumentom oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego. Lista usług, których dotyczy zmiana jest tutaj.

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2023 r. mamy obowiązek rozpatrywania reklamacji złożonych przez konsumentów dotyczących usług innych niż usługi telekomunikacyjne w terminie 14 dni. Jeżeli nie dochowamy tego terminu, reklamacja złożona przez konsumenta będzie uważana za uznaną. Nowe przepisy dotyczą usług wskazanych tutaj.

W związku z powyższym, od dnia 1 stycznia 2023 r. dostosowujemy do nowych przepisów treść regulaminów usług.

Powyższe modyfikacje wynikają wprost ze zmian prawa w związku z powyższym Klientom, którzy nie akceptują tych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, najpóźniej do dnia 1 stycznia 2023 r. Jednak w przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu przez Abonenta części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

Zmiany w roamingu UE od 1 lipca 2022 r.

Czytaj dalej >

Uprzejmie informujemy, że 1 lipca 2022 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Rozporządzenie to wprowadza od 1 lipca 2022 r. niższe opłaty w roamingu w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie (Strefa Euro). W związku z tym w obowiązującym Cenniku usług komórkowych zostaną obniżone opłaty:
a) za minutę połączenia wychodzącego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,1 zł netto/0,12 PLN brutto
b) za minutę połączenia odebranego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,02 zł netto/0,02 PLN brutto
c) za SMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01 zł netto/0,01 PLN brutto
d) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,00919935 zł netto/ 0,01131520 zł brutto za1 MB [ 9,42 zł netto/11,59 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB]
e) za MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01 zł netto/0,01 zł brutto
f) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,00919935 zł netto/ 0,01131520 zł brutto za 1 MB [9,42 zł netto/11,59 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB].
Cennik usług komórkowych ważny od 1 lipca 2022 r. znajduje się w niniejszym dokumencie.

W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.
Limity dla poszczególnych taryf znajdują się w niniejszym dokumencie.

Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian przysługuje wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) do dnia 1 lipca 2022. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznana została ulga, UPC może dochodzić zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

Blokowanie portu 25

Czytaj dalej >

Wraz z dniem 15 marca 2022 r. UPC Polska rozpocznie blokowanie portu 25 (smtp). Port 25 jest portem, z którego korzystają serwery poczty do wysyłania wiadomości. Port ten nie jest zablokowany jeżeli wykorzystywana jest usługa stałego adresu IP.

Zmiana ta nie wpływa na korzystanie z sieci Internet czy też z Gmail, Onet, WP i innych przeglądarkowych rozwiązań poczty email. Nasi Klienci nie muszą wprowadzać żadnych zmian w konfiguracji komputerów i modemów.
Dodatkowo nasi Klienci nie będą z tytułu tej zmiany ponosić żadnych kosztów.

Jeżeli jako nasz Klient, korzystasz z portu 25, to zalecamy zmianę na port 465.

Zmiana ta jest zgodna ze standardami bezpieczeństwa, ochrony sieci oraz użytkowników przed rozsyłaniem niepożądanych wiadomości – spamu.

UPC Polska aktywnie dba o bezpieczeństwo swoich klientów oraz sieci. Decyzja o blokowanie tego portu zapadła po licznych analizach oraz konsultacjach.

 

Uchwała KRRiT w sprawie wykreślenia programów RT (Russia Today) oraz RTR Planeta.

Czytaj dalej >

Informujemy, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w dniu 24 lutego 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie wykreślenia z "Rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych" programów RT (Russia Today) oraz RTR Planeta. Wykreślenie z rejestru oznacza brak możliwości rozprowadzania ww. programów w sieciach kablowych, platformach satelitarnych oraz platformach internetowych.

Link do uchwały: Rosyjskie programy wykreślone z rejestru programów rozprowadzanych - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

 

Przedłużamy Promocję „W Wielkiej Brytanii jak w domu”.

Czytaj dalej >

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy okres obowiązywania Promocji „W Wielkiej Brytanii jak w Domu” do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z warunkami Promocji „W Wielkiej Brytanii jak w domu II” Klienci, którzy stali się Abonentami usługi komórkowej od dnia 23.08.2021, będę mieli naliczane stawki z Wielką Brytanią i Gibraltarem za:

- międzynarodowe połączenia głosowe i połączenia wideo oraz międzynarodowe wiadomości sms i mms (z Polski),

- połączenia głosowe, sms, mms, transmisję danych i połączenia wideo w roamingu międzynarodowym, na takich zasadach i w takiej wysokości jak w „Strefie Euro” Cennika usług komórkowych klientów indywidualnych i Małych Firm, tj:

- 0,81 PLN (1,00 PLN brutto) za minutę połączenia głosowego wykonanego z Polski;

- 0,25 PLN (0,31 PLN brutto) za wysłanie międzynarodowej wiadomości sms z Polski;

- 2,44 PLN (3,00 PLN brutto) za wysłanie międzynarodowej wiadomości mms z Polski;

- 0,24 PLN (0,29 PLN brutto) za minutę połączenia głosowego w roamingu (do Polski, Wielkiej Brytanii, Giblartaru lub innego kraju Strefy Euro);

- 0,15 PLN (0,19 PLN brutto) za wysłanie wiadomości sms lub mms w roamingu (do Polski, Wielkiej Brytanii, Giblartaru lub innego kraju Strefy Euro).

 

Pozostałe informacje w regulaminie promocji - tutaj

 

Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian przysługuje wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) do dnia 23 stycznia 2022. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznana została ulga, UPC może dochodzić zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

Klienci usługi komórkowej, którzy stali się Abonentami przed 23.08.2021 utrzymują dotychczasowe zasady rozliczeń ruchu z Wielką Brytanią i Gibraltarem.

 

Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej >

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2022 wprowadzamy zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie (Strefa Euro). Zmiany te wynikają z przepisów prawa oraz Polityki Uczciwego Korzystania (FUP).

W związku z tym obniżone zostaną opłaty w Cenniku usług komórkowych:

 

a) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01139322 zł netto / 0,01401367 zł brutto / za 1 MB (14,35 zł brutto / 11,67 zł netto za GB tj. 1024 MB)

b) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na w ramach podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01139322 zł netto / 0,01401367 zł brutto / za 1 MB (14,35 zł brutto / 11,67 zł netto za GB tj. 1024 MB)

c) za MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01139322 zł netto / 0,01401367 zł brutto.

W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.

 

Limity dla poszczególnych taryf znajdują się w niniejszym dokumencie.

Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian przysługuje wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) do dnia 1 stycznia 2022. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznana została ulga, UPC może dochodzić zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

Doprecyzowanie definicji prędkości zwyklej dostępnej i prędkości maksymalnej w dokumentacji abonenckiej

Czytaj dalej >

Informacja dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dostali indywidualną korespondencję w poniższej sprawie

 

Szanowni Klienci,

 

w związku z wdrożeniem zaleceń Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej informujemy o uzupełnieniu od 23 grudnia 2021 r. definicji prędkości zwykle dostępnej i prędkości maksymalnej usługi dostępu do internetu zawartej w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

 

W Waszym Regulaminie dodaliśmy pierwsze zdanie w § 251 punkt 2:

 

„Prędkość zwykle dostępna jest możliwa do uzyskania przez co najmniej 80% czasu trwania doby.”

 

oraz dodaliśmy ostatnie zdanie w § 251 punkt 1:

 

„Prędkość maksymalna jest możliwa do osiągnięcia przynajmniej raz w ciągu doby.”

 

Ważne:

  • prędkości, które podajemy można uzyskać, kiedy komputer jest podłączony do modemu kablem ethernetowym,
  • informacja dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dostali indywidualną korespondencję informującą o przysługujących im uprawnieniach w przypadku braku akceptacji zmian.   

 

Jeśli masz wątpliwości w tej sprawie prosimy o kontakt z UPC. Czekamy na Ciebie pod 813 813 813 i czacie na upc.pl.

 

Zmiany w roamingu UE od 1 stycznia 2021 r.

Czytaj dalej >

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

 

Obniżamy opłaty:

a) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01672192 zł za 1 MB (17,12 zł za GB tj. 1024 MB)

b) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na w ramach podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01672192 zł za 1 MB (17,12 za GB tj. 1024 MB)

c) za MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01672192 zł W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.

 

Limity dla poszczególnych taryf znajdują się w niniejszym dokumencie. Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian przysługuje wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) do dnia 19 stycznia 2021. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznana została ulga, UPC może dochodzić opłaty specjalnej/kary umownej.

 

Zmiana dokumentów abonenckich wynikająca z przepisów prawa obowiązujących wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Czytaj dalej >

Szanowni Klienci,

 

na podstawie nowych przepisów prawa – ustawy z dnia 14 maja 2020 roku (Dz. U. z dnia 15 maja 2020r. Poz. 875.), które wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2020 r., informujemy o dostosowaniu naszych dokumentów abonenckich. Przepisy te zobowiązują wszystkich operatorów telekomunikacyjnych do zaktualizowania dokumentów w odpowiednim zakresie.

 

Zmiany w dokumentach wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2020 r.

Wykaz zmian w Umowie Abonenckiej i Regulaminie prezentujemy tutaj.

 

Zmiana dokumentów wynika z nowych przepisów prawa i zobowiązuje do uaktualnienia dokumentów abonenckich wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

 

W przypadku braku akceptacji zmian Klient ma prawo złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej.

Powinno zostać złożone:

a. w formie pisemnej i dostarczone pocztą na adres: ul. Murckowska 14c, 40-265 Katowice albo do Salonu Sprzedaży UPC, albo

b. od dnia 21.12.2020 r. również w formie dokumentowej poprzez formularz udostępniony w Nowym Moim UPC.

 

W korespondencji indywidualnej wysłanej do naszych Klientów (e-mail lub załącznik do faktury papierowej) wskazaliśmy dokładną datę złożenia wypowiedzenia. Wybrani Klienci, którzy nie zostali objęci indywidualną komunikacją, oświadczenie o wypowiedzeniu powinni złożyć najpóźniej do 23 stycznia 2021 r.

Z uwagi na fakt, że zmiana dokumentów wynika z nowych przepisów prawa, skorzystanie z możliwości wypowiedzenia umowy może wiązać się z koniecznością zwrotu części przyznanej ulgi.

 

Zmiana Polityki Prywatności UPC

Czytaj dalej >

Szanowni Klienci,

 

informujemy, że wraz z udostępnieniem nowego dekodera (UPC TV 4K BOX) zmianie ulegnie Polityka Prywatności UPC. W Polityce zaktualizowaliśmy informacje na temat funkcji „Polecane”, dodaliśmy postanowienia dotyczące funkcji sterowania głosowego, a także doprecyzowaliśmy opis środków i wymogów stosowanych przez nas przy przekazywaniu danych podmiotom trzecim. Przy okazji dokonywania zmian do Polityki wprowadziliśmy również zmiany o charakterze redakcyjnym, tak, aby Polityka była jeszcze bardziej przejrzysta i czytelna.

 

Nowa Polityka Prywatności UPC wchodzi w życie w dn. 07.07.2020 r. i jest dostępna tutaj. Sprawdź, jak dbamy o dane naszych Klientów.

 

Jednolita numeracja jednostek policyjnych

Czytaj dalej >

Szanowni Państwo,

 

Z dniem 7 maja 2020 r. w usłudze telefonii stacjonarnej dla klientów indywidualnych zostaje wprowadzona numeracja MSWiA WST 47. Powyższy zakres numeracji umożliwia połączenie się do wszystkich jednostek organizacyjnych Policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz Szkoły Policji) oraz do każdych innych jednostek korzystających z zakresu numeracji policyjnej. Uwaga sposób wybierania numerów alarmowych 997 i 112 pozostaje taki sam. Opłata za nową usługę, jest analogiczna jak za połączenia lokalne i międzystrefowe. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, najpóźniej do dnia 7 maja 2020r. W przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

Obniżenie opłat w roamingu od 1 stycznia 2020

Czytaj dalej >

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. zostanie obniżona opłata za transmisję danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie (Strefa Euro). Zmiana ta wynika z przepisów prawa oraz Polityki Uczciwego Korzystania (FUP).

 

W związku z tym obniżone zostaną opłaty w Cennikach usług komórkowych:

- za wiadomość MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01844224 zł brutto za 1 MB (18,88 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB);

- za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro (opłata dodatkowa).
Nowa cena to 0,01844224 zł brutto za 1 MB (18,88 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB);

- za transmisję danych po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01844224 zł brutto za 1 MB (18,88 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB).

 

Obniżona opłata za transmisję danych spowoduje również zwiększenie limitów GB w pakietach danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Szczegóły znajdą Państwo na www.

 

Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020r. W przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

Obniżka cen za połączenia międzynarodowe i SMS-y w ofercie dla klientów indywidualnych

Czytaj dalej >

Szanowni Klienci,

 

W dniu 15 maja 2019 r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1211/2009.

Rozporządzenie to wprowadza maksymalne stawki za połączenia głosowe do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), to jest: 0,19 Eurocenta* netto za minutę połączenia stacjonarnego i komórkowego oraz 0,05 Eurocenta** netto za SMS.

W związku z tym, w obowiązujących Cennikach wprowadzamy powyższe stawki dla połączeń/ SMS do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zmiany te są dla Klientów korzystne.

 

Zmienione Cenniki obowiązują od dnia 15 maja 2019 r i znajdują się w zakładce Usługi UPC.

 

W praktyce zmiana ta oznacza obniżenie opłat do 1,00 zł brutto za połączenie i 0,31 zł brutto za SMS do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

Powyższe modyfikacje wynikają wprost ze zmian prawa w związku z powyższym Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, najpóźniej do dnia 16 maja 2019 r. Jednak w przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu przez Abonenta części przyznanej ulgi.
Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

* Stawka obowiązująca do 15 maja 2020 roku wynosi: 1,00 zł brutto, została wyliczona na podstawie średniego kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 stycznia 2019; 15 lutego 2019 i 15 marca.2019. Od 2020 r. podlega corocznie aktualizacji i obowiązuje od dnia 15 maja danego roku przy zastosowaniu średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych w dniach 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca tego samego roku.

** Stawka obowiązująca do 15 maja 2020 roku wynosi: 0,31 zł brutto, została wyliczona na podstawie średniego kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 stycznia 2019; 15 lutego 2019 i 15 marca 2019 r. Od 2020 r. podlega corocznie aktualizacji i obowiązuje od dnia 15 maja danego roku przy zastosowaniu średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych w dniach 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca tego samego roku.

 

BEREC - Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

 

Zmiana wysokości kapitału zakładowego UPC Polska Sp. z o.o.

Czytaj dalej >

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że od dnia 04.03.2019 r. kapitał zakładowy UPC Polska Sp. z o.o. wynosi 709 959 500 zł.

 

Zmiany w dokumentach abonenckich od 12 grudnia 2018 r.

Czytaj dalej >

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustaw z dnia 10 maja 2018 roku: o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy o usługach płatniczych zmianie ulegają dokumenty abonenckie UPC.
Zmiany mają na celu dostosowanie naszych dokumentów do nowych przepisów prawa, które porządkują formy zawierania i zmiany umów na usługi telekomunikacyjne oraz wprowadzają dodatkowe wymogi związane ze świadczeniem usług o podwyższonej opłacie (np. tak zwanych SMS-ów premium czy usług głosowych premium).

 

Poniżej prezentujemy wykaz zmian obowiązujących od 12 grudnia
• Umowa o świadczenie usług sprawdź
• Regulamin świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o. sprawdź
• Regulamin zawierania umowy abonenckiej w formie elektronicznej sprawdź

 

Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z UPC. Zmiana dokumentów wynika z nowych przepisów prawa, dlatego – w przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu przez Abonenta części przyznanej ulgi. To równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania. Szczegóły dotyczące trybu wypowiedzenia umowy Klienci otrzymają w dedykowanej komunikacji przesłanej w formie papierowej lub elektronicznej.

 

Zmiana Regulaminu w związku ze zmianami prawa telekomunikacyjnego

Czytaj dalej >

Szanowni Klienci,

 

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy dotyczącej zmiany ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1118) zmianie ulegnie § 41 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o.

 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia 12 września 2018 r.

Nowa treść § 41 ust. 4 Regulaminu tutaj

 

Zmiana Regulaminu oraz nowa Polityka Prywatności UPC w związku z wdrożeniem RODO

Czytaj dalej >

Szanowni Klienci,

 

w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie „RODO”, czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE.

 

W związku z powyższym, informujemy o ważnych zmianach, które w tym dniu wejdą w życie w UPC.

 

Zmiana w Regulaminie świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o.
Nowa treść § 42 Regulaminu tutaj.

 

Nowa Polityka Prywatności UPC
Dostępna tutaj. Sprawdź, jak dbamy o dane naszych Klientów.

 

Dotychczasowe zgody
Udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Każdy Klient może je nadal wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji tutaj.

 

Klientom, którzy nie akceptują zmiany Regulaminu, przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z UPC najpóźniej do dnia wejścia w życie tej zmiany. Ponieważ zmiana Regulaminu wynika z nowych przepisów prawa, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu kwoty stanowiącej równowartość przyznanej ulgi w całym Okresie Zobowiązania pomniejszonej proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

Usługi UPC

Telewizja Cyfrowa UPC - Lista kanałów
Telewizja Cyfrowa UPC - Instrukcje
Internet UPC
Bezprzewodowy Internet UPC
Pakiet Bezpieczeństwa UPC
Telefon Stacjonarny UPC
Usługi Komórkowe i Internet Mobilny UPC
 

Formularze i wzory

Polecenie Zapłaty

Jeśli płatnikiem/posiadaczem rachunku bankowego, jest inna osoba niż abonent UPC, konieczne jest dołączenie do Zgody na obciążanie rachunku, wypełnionego i podpisanego druku Oświadczenia posiadacza rachunku bankowego.

Formularz cesji Umowy Abonenckiej

Na podstawie ww. dokumentu nastąpi rozwiązanie umowy z aktualnym Abonentem UPC oraz zawarcie nowej umowy, ze wskazaną przez niego osobą.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo upoważnia osobę wskazaną przez Abonenta UPC między innymi do podpisania Umowy oraz odbioru instalacji.

Nota korygująca
Porozumienie

Pozwala dopisać do Umowy Abonenckiej kolejną osobę, ale tylko w przypadku korzystania z Internetu UPC. Warunkiem jest także zamieszkiwanie przez wskazane osoby pod tym samym adresem i posiadanie przez nie tytułu prawnego do lokalu.

Zawieszenie usług
Informacja o numerze rachunku bankowego po rozwiązaniu umowy
Przeniesienie usług na nowy adres
Zwrot nadpłaty / Przeksięgowanie nadpłaty/wpłaty
Udzielane zgody
Wydawanie i zwrot sprzętu
Przeniesienie numeru telefonu
Zgłoszenie zablokowania/odblokowania urządzenia końcowego
Wzór umowy sprzedaży
Formularze zgłoszeń z tytułu rękojmi

Regulaminy

Regulaminy aktualnych promocji dostępnych na stronie upc.pl

 

Regulaminy archiwalnych promocji 2022 dostępnych na stronie upc.pl

 

Regulaminy archiwalnych promocji 2021 dostępnych na stronie upc.pl

 

Regulaminy archiwalnych promocji 2020 dostępnych na stronie upc.pl

 

Regulaminy archiwalnych promocji 2019 dostępnych na stronie upc.pl

 

Regulaminy archiwalnych promocji 2018 dostępnych na stronie upc.pl

 
 

Komunikaty

Komunikaty

Zakończenie promocji z dniem 21.04.2022 r.

Informujemy, że z dniem 21 kwietnia 2022 r. regulaminy promocji „Internet 300 z TV MAX dla Ukrainy (2022-1)", "Internet 300 z TV Start dla Ukrainy (2022-1)", "Internet 150 dla Społeczności (2020-1)" oraz "Internet 150 z Pakietem komórkowym Smart dla Społeczności (2020-1)" zostają przez UPC odwołane.

Zakończenie promocji z dniem 14.02.2022 r.

Informujemy, że z dniem 14 lutego 2022 r. regulaminy promocji „Pakiet HBO z bonusem przez 12 miesięcy (2022-1)" oraz "Pakiet HBO z bonusem przez 24 miesiące (2022-1)" zostają przez UPC odwołane.

Zakończenie promocji z dniem 7.12.2020 r.

Informujemy, że z dniem 7 grudnia 2020 r. regulaminy promocji „Super Rozrywkowi 1000 z Pakietem komórkowym Start bez zobowiązań (2020-1)", "Szybcy Rozrywkowi 750 z Pakietem komórkowym Start bez zobowiązań (2020-1)", "Szybcy Rozrywkowi 500 z Pakietem komórkowym Start bez zobowiązań (2020-1)" zostają przez UPC odwołane.

Zakończenie promocji z dniem 17.06.2020 r.

Informujemy, że z dniem 17 czerwca 2020 r. regulaminy promocji „Telewizyjno - Internetowi 150 z super bonusem i Canal+ Prestige w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)", "Telewizyjno - Internetowi 150 z super bonusem i HBO w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  Multi - Rozrywkowi 1000 z super bonusem i HBO w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  "Rozrywkowi 500 z super bonusem i HBO w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  "Telewizyjno - Internetowi 300 z super bonusem i HBO w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  "Multi - Rozrywkowi 1000 z super bonusem i Canal+ Prestige w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  Rozrywkowi 500 z super bonusem i Canal+ Prestige w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  "Telewizyjno - Internetowi 300 z super bonusem i Canal+ Prestige w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  "Super - Internetowi 1000 od UPC z super bonusem i HBO GO w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  "Internetowi 500 od UPC z super bonusem i HBO GO w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  "Internet 300 od UPC z super bonusem i HBO GO w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  zostają przez UPC odwołane.

Zakończenie promocji z dniem 13.05.2020 r.

Informujemy, że z dniem 13 maja 2020 r. regulaminy promocji „Telewizyjno – Internetowi 300 (2020-1)”, „Rozrywkowi 500 (2019-1)”, "Multi – Rozrywkowi 1000 (2019-1)", "Multi – Rozrywkowi 1000 bez zobowiązań (2019-1)", "Elastyczne usługi komórkowe z potrójnym bonusem (2020-1)", "Oferta Podstawowa 150 z telewizją Start HD Horizon (2020-1)", "Powiększona Oferta Podstawowa 150 II (2020-1)" oraz "Telewizyjno – Internetowi 150 z TV Sony i Canal+ Prestige, HBO (2020-1)" zostają przez UPC odwołane.

Informujemy, że z dniem 7 października 2019 r. regulaminy promocji „Internet ponadczasowy dla Studentów (2019-2)” oraz „Internet na czasie dla Studentów (2019-1)” zostają przez UPC odwołane.

Informujemy, że z dniem 25 września 2019 r. regulamin promocji „Internet ponadczasowy dla Studentów (2019-1)” zostaje przez UPC odwołany.

Informujemy, że z dniem 1 września 2019 r. regulamin promocji „MEGA SPORT w UPC (2019-1)” zostaje przez UPC odwołany.

Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2019 r. regulaminy promocji „Darmowe wakacje I (2019-1)”, "Darmowe wakacje MAX (2019-1)" oraz "Darmowe wakacje 500 MAX (2019-1)” zostają przez UPC odwołane.

Informujemy, że z dniem 8 lipca 2019 r. regulaminy promocji „Rozrywka z Canal+ I (2019-1)", "Specjalna oferta Canal+ IV (2019-1)", "Rozrywka z Canal+ II (2019-1)" zostają przez UPC odwołane

Informujemy, że z dniem 12 czerwca 2019 r. regulaminy promocji „Internetowy Pakiet Polsat Sport Premium i Eleven Sports GO (2019-1)”, "Internetowy Pakiet Polsat Sport Premium i Eleven Sports GO na rok (2019-1)" oraz „Internetowy Pakiet Polsat Sport Premium i Eleven Sports GO bez zobowiązań (2019-1)” zostają przez UPC odwołane

Informujemy, że z dniem 14 marca 2019 r. regulaminy promocji „Mega oferta z Cinemax (2018-1)” oraz „Filmbox (2016-1)” zostają przez UPC odwołane

Zmiana wysokości kapitału zakładowego UPC Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że od dnia 04.03.2019 r. kapitał zakładowy UPC Polska Sp. z o.o. wynosi 709 959 500 zł.

Informujemy, że z dniem 7 lutego 2019 r. regulaminy promocji „Internet z HBO GO od UPC (2019-1)”, „Internet 1000 z HBO GO od UPC (2019-1)”, "Internet z HBO GO od UPC - II (2019-1)", "Internet z HBO GO od UPC - SDU 150 (2019-1)" oraz "Internet 1000 z HBO GO od UPC - SDU 150 (2019-1)" zostają przez UPC odwołane

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2018 r. regulaminy promocji „Multiroom CI+ (2016-1)” oraz „Rozrywka z Multiroom (2016-1)” zostają przez UPC odwołane

Informujemy, że z dniem 22 listopada 2018 r. regulaminy promocji „Listopadowy Internet 150 od UPC (2018-1)", "Listopadowy Internet 300 od UPC (2018-1)", "Listopadowy Happy Home 150 (2018-1)", "Listopadowy Happy Home 150 z Polsat Sport Premium (2018-1)", "Listopadowy Happy Home 300 (2018-1)" oraz "Listopadowy Happy Home 300 z Polsat Sport Premium (2018-1)” zostają przez UPC odwołane

Informujemy, że z dniem 5 listopada 2018 r. regulaminy promocji „Pakiet Polsat Sport Premium II (2018-1)” oraz „Pakiet Polsat Sport Premium z Mega Sport II (2018-1)” zostają przez UPC odwołane

Informujemy, że z dniem 24 sierpnia 2018 r. regulamin promocji „Twój pakiet Polsat Sport Premium III (2018-1)” został przez UPC odwołany

Zmiana Regulaminu oraz nowa Polityka Prywatności UPC w związku z wdrożeniem RODO

Szanowni Klienci,

 

w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie „RODO”, czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE.

 

W związku z powyższym, informujemy o ważnych zmianach, które w tym dniu wejdą w życie w UPC.

 

Zmiana w Regulaminie świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o.
Nowa treść § 42 Regulaminu tutaj.

 

Nowa Polityka Prywatności UPC
Dostępna tutaj. Sprawdź, jak dbamy o dane naszych Klientów.

 

Dotychczasowe zgody
Udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Każdy Klient może je nadal wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji tutaj.

 

Klientom, którzy nie akceptują zmiany Regulaminu, przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z UPC najpóźniej do dnia wejścia w życie tej zmiany. Ponieważ zmiana Regulaminu wynika z nowych przepisów prawa, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu kwoty stanowiącej równowartość przyznanej ulgi w całym Okresie Zobowiązania pomniejszonej proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

Zmiana Regulaminu świadczenia usługi Horizon Go

Szanowni Klienci,

 

Informujemy, że w związku z wejściem w życie unijnego rozporządzenia „RODO”, w dniu 25 maja 2018 r. zmianie ulegną postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Horizon Go dotyczące prywatności i ochrony danych.

 

Zmieniony Regulamin prezentujemy tutaj.

 

Każdy użytkownik, który po wejściu w życie zmienionego Regulaminu zaloguje się do Horizon Go, zostanie jednorazowo poproszony o akceptację funkcji „Polecane”.

 

Przypominamy, że „Polecane” to funkcja podpowiadająca użytkownikowi programy i filmy, które mogą go zainteresować. Jeżeli użytkownik posiada dekoder Horizon, ustawienia funkcji „Polecane” w Horizon Go są zgodne z ustawieniami „Personalizacji” w sekcji „Ustawienia” na dekoderze i tylko tam mogą być one zmienione.

Informacja o dostępie do usługi Horizon Go dla Abonentów czasowo przebywających w innych państwach członkowskich EOG od 1 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, od 1 kwietnia 2018 r. UPC umożliwi dostęp do usługi Horizon Go Abonentom czasowo przebywającym w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Jednocześnie z dniem 1 kwietnia 2018 r. zmianie ulegają postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Horizon Go. Informujemy również, że pozostałe warunki dostępu do usługi, w tym wysokość Państwa opłat miesięcznych, nie ulegną zmianie.

 

Zmieniony Regulamin znajduje się tutaj.

Zmiana cenników usług komórkowych

Szanowni Państwo,

 

na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r.(zmieniającego m.in. rozporządzenie UE nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii), zostają wprowadzone korzystne zmiany dla Abonentów usług komórkowych UPC.

 

Zmiany dotyczą opłat za połączenia w cennikach usług komórkowych w roamingu (połączeń głosowych, SMS/MMS i transmisji danych realizowanych w Strefie 1 – kraje EOG) i wchodzą w życie 15.06.2017 r.

 

Polegają one na:

 

  1. Dodaniu połączeń głosowych, SMS/MMS i transmisji danych w roamingu do pakietów w ramach abonamentu w danej taryfie. Oznacza to, że będą one rozliczane w ramach połączeń krajowych w ramach posiadanej taryfy.
  2. Obniżeniu cen za połączenia głosowe, SMS/MMS i transmisję danych do najniższych stawek krajowych.
  3. Wycofaniu opłaty za odebranie połączenia głosowego i MMS.

 

Zmienione Cenniki znajdują się tutaj i tutaj.

 

Jeśli nie akceptują Państwo zmian, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmiany. Pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinniśmy otrzymać do 15.06.2017 r.

 

W przypadku wypowiedzenia umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym Okresie Zobowiązania, pomniejszonej proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Zmiana postanowień Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o. wynikająca z Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r., zmianie ulega §41 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o.

 

Nową treść zapisu znajdą Państwo tutaj. Zmiana będzie obowiązywać od 21 kwietnia 2017 r. Pozostałe zasady świadczenia usług, w tym wysokość opłat abonamentowych, pozostają bez zmian.

 

Jeśli nie akceptują Państwo zmiany w Regulaminie, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmiany. Pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinniśmy otrzymać do 20 kwietnia 2017 r.

 

W przypadku wypowiedzenia umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Zmiana regulaminu szczegółowego świadczenia usług komórkowych przez UPC Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

 

chcielibyśmy poinformować, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu, zmianie ulegają postanowienia Regulaminu szczegółowego świadczenia usług komórkowych przez UPC Polska Sp. z o.o.

 

Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od 28 lutego 2017 r. Wykaz dodanych postanowień znajduje się tutaj.

 

Jednocześnie informujemy, że wysokość Państwa opłat miesięcznych nie ulega zmianie.

 

Jeżeli nie akceptują Państwo zmian w Regulaminie, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy abonenckiej z UPC do dnia wejścia w życie zmian. W przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej o wartość za okres korzystania z usług.

Zmiana Regulaminu wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 Dotyczy byłych Abonentów: E-Siemianowice Sp. z o.o., Net-Media-Sat Sp. z o.o., Azart – Sat Sp. z o.o., Telco Lublin Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, 

 

chcielibyśmy poinformować, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu, integralną częścią obowiązujących Państwa regulaminów stanie się załącznik „Dodatkowe Postanowienia Dotyczące Zasad Świadczenia Usług Internetowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120”. 

 

Dodatkowe postanowienia będą obowiązywały od 18 lutego 2017 r. Załącznik dostępny jest tutaj

 

Jednocześnie informujemy, że wysokość Państwa opłat miesięcznych nie ulega zmianie. 

 

Jeżeli nie akceptują Państwo postanowień Załącznika, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy abonenckiej z UPC do dnia wejścia w życie zmian. Wprowadzenie nowych postanowień wynika ze zmiany przepisów prawa. W przypadku skorzystania z możliwości wypowiedzenia i rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej o wartość za okres korzystania z usług.

Zmiana Regulaminu wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120

Szanowni Państwo, 

 

chcielibyśmy poinformować, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu, zmianie ulegają postanowienia Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od 1 stycznia 2017 r. Szczegółowy wykaz zmian znajduje się tutaj

 

Jednocześnie informujemy, że wysokość Państwa opłat miesięcznych nie ulega zmianie. 

 

Jeżeli nie akceptują Państwo zmian w Regulaminie, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy abonenckiej z UPC. Jednak w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej o wartość za okres korzystania z usług.

Zmiana Regulaminu oraz cennika związana ze zniesieniem opłaty za nieuzasadnione wezwanie technika

Szanowni Państwo, 

 

chcielibyśmy poinformować, że od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulega Regulamin świadczenia usług oraz Cennik. Zmiany związane są z wycofaniem opłaty za nieuzasadnione wezwanie technika. Szczegółowy wykaz zmian znajduje się tutaj

 

W związku ze zmianami, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy abonenckiej z UPC. Jednak w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej o wartość za okres korzystania z usług.

 

Pliki instalacyjne

Fiber Power

Fiber Power

Instalator UPC Fiber Power konfiguruje ustawienia protokołu TCP/IP komputera.Modyfikacja ustawień konieczna jest w przypadku korzystania z produktów Fiber Power 60 Mb/soraz Fiber Power 120 Mb/s na komputerach działających pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP.