Zaangażowanie społeczne

O UPC

 
 

Projekt edukacyjny "Technikariera"

UPC wraz z wybranymi średnimi szkołami technicznymi z miast na terenie całej Polski prowadzi projekt edukacyjny Technikariera, którego celem jest propagowanie wiedzy technicznej wśród uczniów szkół średnich.

Dynamicznie rozwijająca się technologia wymaga stałego monitorowania rynku, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i edukacji. UPC Polska jako wiodący operator komunikacji szerokopasmowej stosuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i wie, że cyfrowa rzeczywistość zmienia się szybciej, niż programy nauczania. Dlatego UPC w ramach prowadzonej polityki odpowiedzialnego biznesu realizuje program Technikariera, który ma na celu propagowanie wiedzy technicznej wśród uczniów szkół średnich. Tym samym UPC umożliwia młodym ludziom dostęp do wiedzy o najnowszych rozwiązaniach stosowanych w telekomunikacji oraz bezpośredni kontakt z praktykami i specjalistami w tej dziedzinie. Podstawowym celem programu jest podnoszenie poziomu umiejętności i kwalifikacji oraz potencjału zawodowego osób, które wiążą swoją karierę zawodową z branżą telekomunikacyjną.

UPC jest zdania, ze zarówno uczniowie szkół średnich jak i studenci powinni mieć szerokie możliwości zdobywania wiedzy. Obecnie do studentów kierowana jest bogata oferta edukacyjna, obejmująca dostęp do wiedzy specjalistycznej w ramach szkoleń, targów i praktyk studenckich. Dzięki projektowi Technikariera również uczniowie szkół średnich mają podobne możliwości rozwoju. UPC do nich właśnie adresuje swoje działania i wykorzystując specjalistyczną wiedzę techniczną swoich pracowników, stara się dzielić z uczniami swoimi doświadczeniami.

UPC realizuje projekt Technikariera od 2007 roku sukcesywnie zwiększając jego zasięg. Szkoły współpracujące z UPC umożliwiają swoim uczniom poznanie realiów pracy w międzynarodowej korporacji. Pracownicy firmy podczas wykładów przekazują uczniom szkół średnich nie tylko swoją wiedzę techniczną. W programie zajęć znajduje się część teoretyczna, obejmująca zagadnienia techniczne oraz część praktyczna poświęcona rozmowom kwalifikacyjnym, która ma na celu przygotowanie absolwentów szkół srednich do wejścia w życie zawodowe. Najlepsi uczniowie mają szansę na pogłębienie wiedzy poprzez odbycie praktyk letnich w działach technicznym i IT firmy UPC Polska. Do tej pory w projekcie Technikariera UPC Polska udział wzięły średnie szkoły techniczne z Warszawy, Sosnowca, Bytomia, Leszna, Dzierżoniowa i Wrocławia. W sumie w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników UPC uczestniczyło kilkuset uczniów.

UPC rozwija strategie odpowiedzialnego biznesu i aktywnie działa na rzecz szerzenia wiedzy o nowoczesnych technologiach. Szkoły biorące udział w programie Technikariera zyskują w UPC doświadczonego partnera dysponującego wiedzą fachową. Współpraca z biznesem jest dla jednostek oświatowych gwarancją edukacji na najwyższym poziomie, dopasowanej do dynamicznie rozwijającej się technologii i warunków rynkowych. Dzięki temu szkoły oferują swoim uczniom nie tylko wiedzę techniczną, ale również praktyczne doświadczenia i umiejętności przydatne w zdobyciu pierwszej pracy.