Zaangażowanie społeczne

O UPC

 
 

e-Akademia UPC

UPC Polska od 2003 roku realizuje działania e-Akademii. W ramach akcji, we współpracy z Partnerami społecznymi i lokalnymi, realizujemy działania edukacyjne zwiększające kompetencje cyfrowe Polaków w każdym wieku.

Akademia e-Bezpieczeństwa UPC

Warsztaty

Warsztaty

UPC od 2007 roku realizuje przedsięwzięcia edukacyjne zmierzające do budowania i poszerzania kompetencji cyfrowych. W ramach projektu „Bezpieczne dzieci to wyedukowani dorośli” realizuje autorski program bezpłatnych warsztatów z bezpieczeństwa w sieci dla rodziców, nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy i harcerzy. Warsztat daje opiekunom dzieci wiedzę o zasadach mądrego i bezpiecznego poznawania Internetu. Dzięki niemu dowiadują się jak rozwijać pasje, uczyć się i korzystać z rozrywki jednocześnie zachowując się ostrożnie i rozsądnie. Podczas spotkania otrzymują oni również zestaw informacji o tym, jak należy rozmawiać z dzieckiem o bezpieczeństwie w sieci oraz jakie narzędzia mogą pomóc im chronić najmłodszych użytkowników sieci.

Uczestnicy warsztatu mogą samodzielnie organizować później spotkania z rodzicami, kolegami etc. by dzielić się wiedzą na temat bezpieczeństwa w sieci.
Partnerem programu jest Związek Harcerstwa Polskiego.
W warsztatach wzięło dotychczas udział kilkanaście tysięcy dorosłych.

Serwis www

Multimedialny serwis

UPC udostępnia najważniejsze informacje o bezpieczeństwie w sieci, które dziecko może poznać wraz z rodzicem na portalu http://esafetykit.net. Serwis internetowy przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i rodziców i nauczycieli. Aplikacja zachęca dzieci do rozważnego korzystania z Internetu, przekazując wiedzę w przyjemny i angażujący sposób.

Gotowe do pobrania kolorowe animacje, gry, quizy i tapety, pomagają dzieciom zapamiętać najważniejsze kwestie związane z korzystaniem z sieci. Natomiast pliki przeznaczone dla rodziców i nauczycieli służą za podstawę do rozmów z najmłodszymi o Internecie i dostarczają ciekawych materiałów do zajęć na ten temat.

Serwis został opracowany na podstawie podręcznika dla całej rodziny wydanego przez Insafe i Liberty Global/UPC w roku 2008.

Certyfikat UKE

Certyfikat Bezpiecznego Internetu dla UPC Polska

UPC Polska decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jako pierwszy operator telekomunikacyjny w Polsce, otrzymało Certyfikat UKE w kategorii Bezpieczny Internet. Certyfikat przyznawany jest firmom, które świadczą najwyższej jakości usługi oraz działają na rzecz bezpieczeństwa w Internecie.

Partnerzy

Partnerzy

Związek Harcerstwa Polskiego

W ramach współpracy z Związkiem Harcerstwa Polskiego, UPC organizuje szkolenia dla kadry instruktorskiej ZHP, podczas których harcerze poznają zagadnienia nt. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. Wspólna realizacja programu społecznego e-Akademia zakłada również udostępnienie harcerzom pracowni internetowych UPC oraz materiałów edukacyjnych do prowadzenia kursów dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Wspólna akcja UPC i ZHP została objęta patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wydawnictwo Szkolne PWN

UPC aktywnie włączyło się do współprowadzenia warsztatów nt. bezpieczeństwa młodzieży w Internecie podczas konferencji dla nauczycieli informatyki szkół podstawowych i gimnazjów, organizowanych przez Wydawnictwo Szkolne PWN w 2009 i 2010 roku. Konferencje odbyły się w największych miastach Polski (Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Kraków, Wrocław, Lublin, Katowice, Kielce, Łódź). Podczas spotkań prezentowano ważne informacje na temat bezpieczeństwa w sieci oraz podręcznik opublikowany przez UPC i Insafe: „Bezpieczeństwo w sieci. Elementarz dla całej rodziny.”. Od tamtego czasu wspólnie edukujemy nauczycieli na temat bezpieczeństwa w sieci oraz znaczenia wykorzystania dla łączenia pokoleń. Cyklicznie prezentujemy nasze działania i edukujemy nauczycieli informatyki za pośrednictwem biuletynu oraz newslettera Wydawnictwa. Przygotowaliśmy również scenariusze lekcji podczas, których uczniowe tworzą Internet Startery dla swoich bliskich, którzy rozpoczynają swoją przygodę w Internecie.

Fundacja Dzieci Niczyje i NASK

Wraz z Fundacją Dzieci Niczyje oraz NASK UPC Polska promuje Dekalog cyfrowego obywatela, który powstał dzięki zaangażowaniu dzieci i służy promocji mądrych i bezpiecznych zachowań w Internecie.
Więcej na: http://www.upc.pl/internet/bezpieczenstwo-w-sieci/dzien-bezpiecznego-internetu-2013/.

Akademia e-Seniora UPC

Akademia e-Seniora to społeczny program realizowany przez UPC Polska. Jego celem jest rozwój umiejętności obsługi komputera i Internetu wśród osób 50+. W ramach Akademii realizowane są kursy, edukacja on-line, a także wsparcie dla tych, którzy chcą się dzielić wiedzą na temat nowych technologii z bliskimi.

Pracownie Internetowe

Pracownie internetowe UPC zostały stworzone w drodze konkursu we współpracy z lokalnymi partnerami – organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, spółdzielniami mieszkaniowymi – wyłonionymi w drodze konkursu. W ramach akcji UPC sfinansowało remont pomieszczeń, zakup sprzętu, w tym mebli i komputerów. Podjęło się także podłączenia ich do szerokopasmowego internetu UPC. W każdej z nich jest maksymalnie 10 stanowisk komputerowych, tak by zajęcia mogły być prowadzone w miłej atmosferze i były efektywne.

Pracownie powstały z myślą o mieszkańcach miast i ich rodzinach, odbywają się w nich kursy i różnorodne zajęcia internetowe. Pracownie są także wykorzystywane przez lokalne ośrodki, prowadzone są tam zajęcia dla różnych grup wiekowych: dzieci, osób starszych, spotkania dla bezrobotnych, którym internet może pomóc w poszukiwaniu pracy.

Skontaktuj się z nami

Kontakt Telefon
BYDGOSZCZ
Dom Kultury „Modraczek”
ul. Ogrody 15
52 371 33 31
KIELCE
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Śląska 9
41 342 54 41
LUBLIN
Dzielnicowy Dom Kultury SM "Czechów"
ul. Kiepury 5a
81 741 99 11
WROCŁAW
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
ul. Wyszyńskiego 75
71 326 60 60
KRAKÓW
Pracownia partnerska Fundacji Ukryte Skrzydła
os. Na Skarpie 34
12 680 21 56