Kodeks etyczny

O UPC

 
 

UPC dąży do tego, aby wszelkie działania biznesowe prowadzone były zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, które są podstawą tworzenia dobrych i trwałych relacji z otoczeniem firmy zarówno klientami, inwestorami jak i jej pracownikami.
UPC działa zgodnie z Kodeksem postępowania w biznesie, który zawiera streszczenie wymagań prawnych oraz praktyk biznesowych obowiązujących w miejscu pracy. Uzupełnieniem Kodeksu są Zasady przeciwdziałania korupcji, które regulują praktyki związane z wykorzystaniem funduszy lub własności firmy.

UPC zapewnia swoim pracownikom wiele narzędzi pozwalających podjąć właściwy wybór w problematycznych sytuacjach natury etycznej. Wszystkie osoby zatrudnione w UPC przechodzą szkolenie ze znajomości procedur i dobrych praktyk zawartych w Kodeksie i Zasadach. W razie wątpliwości każdy pracownik może zgłosić się do przełożonego lub do osoby kontaktowej ds. zgodności z praktykami firmy. Pracownicy UPC mają do dyspozycji całodobowy telefon zaufania, obsługiwany przez niezależną firmę, której konsultanci przygotowani są na udzielanie pomocy w zgłaszanych kwestiach etycznych.