Dialog publiczny

O UPC

 
 

Działamy na rzecz rozwoju gospodarki cyfrowej jako pracodawca, dostawca infrastruktury i spółka prowadząca działalność operacyjną. Należymy do Związku Pracodawców Prywatnych Mediów, będącego częścią Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wraz z innymi przedsiębiorstwami uczestniczymy w działaniach na rzecz rozwiązywania problemów polskiej gospodarki, dbamy o dobre warunki prowadzenia działalności biznesowej, wspieramy rozwój przedsiębiorczości.

Jesteśmy również członkiem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, gdzie zajmujemy się popularyzacją idei społeczeństwa informacyjnego. Uczestniczymy również w pracach Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, biorąc udział w wymianie doświadczeń pomiędzy polskimi i amerykańskimi firmami.

Prowadzimy dialog z decydentami na poziomie krajowym i unijnym, aby zapewnić, że rozstrzygnięcia polityczne i regulacyjne są podejmowane świadomie w oparciu o podstawy merytoryczne, z należytym uwzględnieniem interesów branżowych. Dialog jest niezbędny, aby regulacje, które zadecydują o przyszłym kształcie rynku, zapewniły jego zrównoważony rozwój, stymulując inwestycje oraz konkurencyjność opartą na rynkowych zasadach. UPC Polska dąży do zbudowania wiarygodnych relacji partnerskich z rządem, Parlamentem, Komisją Europejską, posłami do Parlamentu Europejskiego i organizacjami pozarządowymi. Od 1999 roku Liberty Global posiada przedstawicielstwo stałe tuż obok siedzib instytucji unijnych w Brukseli.