Odpowiedzialny biznes

O UPC

 
 

Dla UPC bardzo ważne są idee zrównoważonego rozwoju. Realizujemy je poprzez realizację strategii opartej na dwóch filarach:

  • cyfrowe włączenie czyli budowa i rozwijanie kompetencji cyfrowych Polaków, zwłaszcza grup narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego
  • cyfrowego zaufania, które realizujemy poprzez edukację w zakresie zarządzania prywatnością i tożsamością w Internecie oraz transparentne informowanie i ochronę danych naszych klientów.
 

Poprzez takie projekty, jak Akademia e-Seniora, Koalicja „Dojrz@łość w sieci” czy Internet Starter przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu, wspieramy podnoszenie cyfrowych kompetencji Polaków i zwiększamy wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci. Dążymy do zmniejszania barier i podnoszenia jakości ich życia jak największej liczbie osób poprzez efektywne wykorzystanie nowych technologii.

Wiemy od naszych klientów, że zdobywamy ich zaufanie chroniąc ich prywatność i zapewniając bezpieczeństwo ich danych osobistych. W tej dziedzinie wychodzimy daleko poza obowiązujące standardy, tworząc zabezpieczenia już na etapie projektowania rozwiązań. Zachowanie prywatności i bezpieczeństwo naszych klientów jest priorytetem naszej firmy.

Bycie odpowiedzialną firmą oznacza dla nas również połączenie sił z rządami i społeczeństwem obywatelskim w celu budowania bezpiecznego i twórczego cyfrowego społeczeństwa przyszłości.

Zaangażowanie społeczne UPC Polska 2013/2014

Pobierz PDF

Zaangażowanie społeczne UPC Polska

Pobierz PDF