O UPC

Technologie cyfrowe zrewolucjonizowały sposób komunikowania się, dostępu do informacji i rozrywki, a branża telekomunikacji i mediów jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się.

UPC Polska jest liderem cyfrowych usług kablowych: telewizji, szerokopasmowego Internetu i telefonii dla klientów indywidualnych i biznesowych. Dostarcza na szeroką skalę Internet o prędkości do 250 Mb/s, a dla klientów biznesowych do 600 Mb/s. Łączymy ludzi z cyfrowym światem, ułatwiając korzystanie z jego nieograniczonego potencjału. Z usług UPC korzysta niemal 1,5 miliona klientów. W zasięgu najnowszej generacji szerokopasmowych sieci UPC znajduje się ponad 2,8 mln gospodarstw domowych, w 140 miejscowościach w Polsce.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA UPC POLSKA SP. Z O.O. oraz E-Siemianowice SP. Z O.O

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA UPC POLSKA SP. Z O.O. oraz E-Siemianowice SP. Z O.O. W związku z toczącym się procesem połączenia, Zarządy Spółek UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000273136, oraz E-Siemianowice Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Wróblewskiego nr 67, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352862, działając na podstawie art. 500 §21 w zw. z art. 500 §2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłaszają plan połączenia tych Spółek. Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 28.04.2015 r., na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy kodeks spółek handlowych, przez Zarządy Spółek: UPC Polska Sp. z o.o. oraz E-Siemianowice Sp. z o.o..

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA UPC POLSKA SP. Z O.O. ORAZ ASTER MARKETING SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA UPC POLSKA SP. Z O.O. ORAZ ASTER MARKETING SP. Z O.O.
W związku z toczącym się procesem połączenia, Zarządy Spółek UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000273136, oraz Aster Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS pod numerem KRS 0000373571, działając na podstawie art. 500 §21 w zw. z art. 500 §2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłaszają plan połączenia tych Spółek.
Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 28.04.2015 r., na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy kodeks spółek handlowych, przez Zarządy Spółek: UPC Polska Sp. z o.o. oraz Aster Marketing Sp. z o.o..

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA UPC POLSKA SP. Z O.O. ORAZ TELCO LUBLIN SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA UPC POLSKA SP. Z O.O. ORAZ TELCO LUBLIN SP. Z O.O.
W związku z toczącym się procesem połączenia, Zarządy Spółek UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000273136, oraz Telco Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowskiej 51A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500385, działając na podstawie art. 500 §21 w zw. z art. 500 §2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłaszają Plan połączenia tych Spółek.
Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 28.04.2015 r., na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy kodeks spółek handlowych, przez Zarządy Spółek: UPC Polska Sp. z o.o. oraz Telco Lublin Sp. z o.o..

 
 
 

Strategia rozwoju naszej firmy opiera się na stałym wzbogacaniu oferty, inwestycjach w innowacje oraz unowocześnianiu infrastruktury, dzięki czemu UPC wyznacza rynkowe trendy w zakresie wdrażania nowych rozwiązań.

 

Główna siedziba UPC Polska mieści się w Warszawie, a nasze contact center zlokalizowane jest w Katowicach. Obecnie zatrudniamy około 1700 osób, w kilkunastu biurach na terenie całego kraju, w tym w 9 dużych aglomeracjach miejskich: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie i w Zielonej Górze.