O UPC

UPC Polska jest liderem cyfrowych usług: telewizji, światłowodowego internetu oraz telefonii dla klientów indywidualnych i biznesowych. UPC troszczy się o klientów i zaspokaja ich potrzeby w nowoczesnym świecie, inwestując w technologie przyszłości, treści i najlepszą w Polsce sieć. Kontakt z bliskimi, dostęp do informacji czy rozwój biznesu stają się z UPC jeszcze prostsze, przynosząc radość z każdej chwili.

 

Z usług UPC korzysta niemal 1,5 mln klientów. W zasięgu sieci UPC znajduje się prawie 3,3 mln gospodarstw domowych, w ponad 150 miejscowościach w Polsce.

 
 

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA UPC POLSKA SP. Z O.O. ORAZ Net-Sat Media SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA UPC POLSKA SP. Z O.O. ORAZ Net-Sat Media SP. Z O.O.

 

W związku z toczącym się procesem połączenia, Zarządy Spółek UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000273136, oraz Net-Sat Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy Chałubińskiego nr 25 C, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026762, działając na podstawie art. 500 §2(1) w zw. z art. 500 §2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłaszają Plan połączenia tych Spółek. Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 29.07.2016 r., na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy kodeks spółek handlowych, przez Zarządy Spółek: UPC Polska Sp. z o.o. oraz Net-Sat Media Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA UPC POLSKA SP. Z O.O. ORAZ AZART-SAT SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA UPC POLSKA SP. Z O.O. ORAZ AZART-SAT SP. Z O.O.

 

W związku z toczącym się procesem połączenia, Zarządy Spółek UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000273136, oraz AZART-SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Jana Sobieskiego nr 47, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374706, działając na podstawie art. 500 §2(1) w zw. z art. 500 §2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłaszają Plan połączenia tych Spółek. Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 29.07.2016 r., na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy kodeks spółek handlowych, przez Zarządy Spółek: UPC Polska Sp. z o.o. oraz AZART-SAT Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA UPC POLSKA SP. Z O.O. ORAZ AWONET SP. Z O.O.

W związku z toczącym się procesem połączenia, Zarządy Spółek UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000273136, oraz AWONET Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588433, działając na podstawie art. 500 §2(1) w zw. z art. 500 §2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłaszają Plan połączenia tych Spółek. Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 12.10.2018 r., na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy kodeks spółek handlowych, przez Zarządy Spółek: UPC Polska Sp. z o.o. oraz AWONET Sp. z o.o.

 
 
 

Strategia rozwoju naszej firmy opiera się na stałym wzbogacaniu oferty, inwestycjach w innowacje oraz unowocześnianiu infrastruktury, dzięki czemu UPC wyznacza rynkowe trendy w zakresie wdrażania nowych rozwiązań.

 

Główna siedziba UPC Polska mieści się w Warszawie, a nasze contact center zlokalizowane jest w Katowicach. Obecnie zatrudniamy około 1450 osób, w kilkunastu biurach na terenie całego kraju, w tym w 9 dużych aglomeracjach miejskich: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie i w Zielonej Górze.