O UPC

Technologie cyfrowe zrewolucjonizowały sposób komunikowania się, dostępu do informacji i rozrywki, a branża telekomunikacji i mediów jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się. UPC Polska jest liderem cyfrowych usług kablowych: telewizji, szerokopasmowego Internetu i telefonii dla klientów indywidualnych i biznesowych. Dostarcza na szeroką skalę Internet o prędkości do 500 Mb/s, a dla klientów biznesowych do 600 Mb/s. Łączymy ludzi z cyfrowym światem, ułatwiając korzystanie z jego nieograniczonego potencjału. Z usług UPC korzysta niemal 1,5 miliona klientów. W zasięgu najnowszej generacji szerokopasmowych sieci UPC znajduje się niemal 3,2 mln gospodarstw domowych, w ponad 150 miejscowościach w Polsce. Więcej informacji w komunikacie wynikowym http://newsroom.upc.pl/wyniki-upc-polska-za-i-kwartal-2017-roku/.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA UPC POLSKA SP. Z O.O. ORAZ Net-Sat Media SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA UPC POLSKA SP. Z O.O. ORAZ Net-Sat Media SP. Z O.O.

 

W związku z toczącym się procesem połączenia, Zarządy Spółek UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000273136, oraz Net-Sat Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy Chałubińskiego nr 25 C, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026762, działając na podstawie art. 500 §2(1) w zw. z art. 500 §2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłaszają Plan połączenia tych Spółek. Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 29.07.2016 r., na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy kodeks spółek handlowych, przez Zarządy Spółek: UPC Polska Sp. z o.o. oraz Net-Sat Media Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA UPC POLSKA SP. Z O.O. ORAZ AZART-SAT SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA UPC POLSKA SP. Z O.O. ORAZ AZART-SAT SP. Z O.O.

 

W związku z toczącym się procesem połączenia, Zarządy Spółek UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000273136, oraz AZART-SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Jana Sobieskiego nr 47, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374706, działając na podstawie art. 500 §2(1) w zw. z art. 500 §2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłaszają Plan połączenia tych Spółek. Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 29.07.2016 r., na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy kodeks spółek handlowych, przez Zarządy Spółek: UPC Polska Sp. z o.o. oraz AZART-SAT Sp. z o.o.

 
 
 

Strategia rozwoju naszej firmy opiera się na stałym wzbogacaniu oferty, inwestycjach w innowacje oraz unowocześnianiu infrastruktury, dzięki czemu UPC wyznacza rynkowe trendy w zakresie wdrażania nowych rozwiązań.

 

Główna siedziba UPC Polska mieści się w Warszawie, a nasze contact center zlokalizowane jest w Katowicach. Obecnie zatrudniamy około 1450 osób, w kilkunastu biurach na terenie całego kraju, w tym w 9 dużych aglomeracjach miejskich: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie i w Zielonej Górze.