Jak założyć działalność

 
 
 
 
 
 

Rejestracja

Zarejestruj działalność gospodarczą osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy lub elektronicznie na stronie www.ceidg.gov.pl, jeżeli masz profil zaufany na platformie EPUAP lub podpis elektroniczny. W tym celu wypełnij wniosek CEIDG-1 – szczegółowa instrukcja znajduje się pod w/w adresem strony internetowej – zakładka
FORMULARZE I INSTRUKCJE.

 

 
 

Rodzaj działalności

Wybierz rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) dostępnej na stronie GUS albo stronie www.ceidg.gov.pl.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma działalności

Wybierz formę opodatkowania podatkiem dochodowymi oraz wskaż formę wpłaty zaliczki. W zakresie podatków informacje uzyskasz w Krajowej Informacji Podatkowej MF. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 z tel. stac.:
801 055 055 z tel. kom.: 22 330 0330.

 
 

Rejestracja

Dokonaj zgłoszenia siebie jako osoby ubezpieczonej do ZUS na formularzu ZUS ZUA, w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności (możesz także zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny). Masz prawo do preferencyjnej podstawy do naliczenia składek ZUS w okresie pierwszych 24 miesięcy od rozpoczęcia działalności.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twój REGON

Numer REGON – zostanie nadany przez GUS i wysłany do Ciebie na podany adres mailowy w ciągu 7 dni od zarejestrowania działalności.

 
 

Pieczątka firmowa

Wyrób sobie firmową pieczątkę.

 
 
 
 
 
 
 
 

Rachunek bankowy

Załóż rachunek firmowy w wybranym przez siebie banku i informację o nim uzupełnij we wniosku CEIDG-1.

 
 
 
 
 
 

Logo Przyjazna Rekrutacja Logo Pracodawca Jutra Najlepsze Miejsce Pracy IT w Polsce Logo Solidny Pracodawca Roku Logo Technikariera z UPC