Jakość usług UPC

Wskaźniki jakości usług świadczonych przez UPC, zgodnie z założeniami Memorandum pod auspicjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Parametry usług Jakość usługi w sieci stacjonarnej w I poł. 2017

 

Jakość obsługi klienta

 

Wskaźnik średniego czasu oczekiwania na połączenie z personelem
Poprawność faktur

 

Jakość połączeń głosowych

 

Skuteczność połączeń telefonicznych

 

Jakość Internetu (prędkość transmisji danych i opóźnienie pakietów danych)

 

Przeglądanie stron WWW
Oglądanie wideo SD
HD
Rozmowy wideo HD
Usługi telefoniczne VoIP
Usługi Multiroom (3x wideo HD)
Gry sieciowe Czasu rzeczywistego
Pozostałe (planszowe itp.)

Sprawdź dostępność usług UPC

Podaj adres, pod którym chcesz sprawdzić dostępność usług UPC

 
 
 
Pobieranie danych...
Niestety, usługi UPC są niedostępne pod adresem:
Usługi dostępne pod adresem:
 
 

UPC Polska sp. z o.o. uczestniczy w prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej projekcie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym, w ramach którego UPC informuje konsumentów o jakości obsługi klienta, jakości oferowanych usług telefonicznych oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Wskaźniki: średniego czasu oczekiwania na połączenie personelem, poprawności faktur, skuteczności połączeń telefonicznych jak również wskaźniki prędkości transmisji danych oraz opóźnienia pakietów danych (prezentowane dla: przeglądania stron www, oglądania wideo, rozmów wideo, usług telefonicznych VoIP, usług Multiroom, gier sieciowych) obliczono na podstawie danych z okresu styczeń – czerwiec 2017 r.

 

Więcej o projekcie na stronach UKE - http://www.uke.gov.pl/nie-tylko-cena-przejrzyste-wskazniki-jakosci-uslug-13191

Szczegóły dot. metody wyliczania i prezentowania wskaźników jakości w dokumentacji projektu na stronach UKE -
http://www.uke.gov.pl/raport-koncowy-memorandum-jakosci-13373

 
 
 

jednostka miary - sekunda [s]

 

Wskaźnik wyliczany jest:

  • od momentu wybrania opcji połączenia z konsultantem do odebrania tego połączenia przez konsultanta (dla operatorów z systemami IVR);
  • od momentu zestawienia połączenia do momentu odebrania połączenia przez konsultanta (dla operatorów z liniami obsługowymi, tj. bez IVR);

 

dla wszystkich głównych linii obsługowych, jako średnia arytmetyczna czasu dla 90% zdarzeń o najmniejszych wartościach w danym miesiącu, rejestrowanych w ruchu ciągłym 24h/365 dni w roku, z wyłączeniem połączeń porzuconych w czasie oczekiwania na połączenie z personelem.

Jednostka miary - procent [%]

 

Wskaźnik wyliczany jest jako liczba faktur nieskorygowanych w stosunku do liczby wszystkich faktur za usługi telekomunikacyjne wystawionych w danym okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem wszystkich faktur korygujących.

Jednostka miary - procent [%]


Wskaźnik wyliczany jest jako odsetek liczby wywołań od i do numerów znajdujących się w sieci danego operatora, które spowodowały zestawienie żądanego połączenia, w stosunku do liczby wszystkich badanych wywołań w danym okresie sprawozdawczym. Wskaźnik wylicza się na podstawie badania ruchu rzeczywistego, uwzględniając wszystkie wywołania inicjowane z i terminowane na numerach znajdujących się w sieci danego operatora, ustalonych w Planie Numeracji Krajowej dla Publicznych Sieci Telefonicznych.

Jednostki miary - [Mb/s] i [ms]

 

Wskaźnik prędkości transmisji danych wyliczany jest jako stosunek ilości przesłanych danych do czasu trwania Interwału. Prędkość transmisji danych można interpretować jako średnią prędkość z jaką dane mogą być wysyłane (UL) lub odbierane (DL) przy użyciu danego łącza.

 

Wskaźnik opóźnienia pakietów danych wyliczany jest jako różnica między czasem wysyłania pakietu z sondy pomiarowej a czasem odebrania pakietu z odpowiedzią przez sondę pomiarową. Z wyników wszystkich zakwalifikowanych testów w trakcie cyklu pomiarowego wylicza się średnią arytmetyczną, która jest wartością dla tego cyklu pomiarowego.

 

Oba wskaźniki prezentowane są poniżej z perspektywy aplikacji wykorzystywanych w ramach dostępu do Internetu.