CENNIK

Jeżeli chcesz pobrać dokument w wersji PDF, kliknij tutaj

Telewizja cyfrowa w Sieci Dostawcy usług (umowa na czas nieokreślony)

Abonament Opłaty (z VAT)
Pakiet Start 29,00 zł
Pakiet Start HD 39,00 zł
Pakiet Select Extra HD 78,00 zł
Pakiet Max Extra HD 91,00 zł
Pakiet Select Extra HD z nagrywarką 98,00 zł
Pakiet Max Extra HD z nagrywarką 111,00 zł
Pakiet Horizon Start HD 59,00 zł
Pakiet Horizon Select 98,00 zł
Pakiet Horizon Max 111,00 zł
Pakiet Horizon Select z nagrywarką 118,00 zł
Pakiet Horizon Max z nagrywarką 131,00 zł
Usługi dodatkowe1 Opłaty (z VAT)
Pakiet Premium CANAL+ SELECT 69,00 zł
Pakiet Premium CANAL+ PRESTIGE 79,00 zł
Pakiet Premium HBO HD 30,00 zł
Opcja HBO OD / HBO GO 2 5,00 zł
Pakiet Premium Cinemax HD 10,00 zł
Pakiet Premium FilmBox 16,00 zł
Pakiet Premium eXtra 3 41,00 zł
Pakiet Premium MEGA SPORT 25,00 zł
Pakiet Polsat Sport Premium 49,00 zł
Pakiet Multiroom HD 4 26,00 zł
Pakiet Multiroom HD z nagrywarką 5 46,00 zł
 1. Usługi dostępne dla abonentów Pakietu Start HD, Select lub Max Dodatkowe informacje dotyczące dostępności poszczególnych usług znajdują się na stronie www.upc.pl.
 2. Usługa dodatkowa HBO OD/HBO GO jest dostępna dla Abonentów Pakietu Premium HBO HD w zależności od możliwości technicznych (zgodnie z informacją na www.upc.pl). Opłata pobierana jest niezależnie od tego, czy Abonentowi z przyczyn technicznych udostępniono tylko HBO OD lub HBO GO
 3. Usługa dostępna za pomocą Dekodera.
 4. Usługa umożliwiająca (za pomocą drugiego Sprzętu) dostęp do takiego samego Pakietu programów jaki jest dostarczany Abonentowi na podstawie Umowy Abonenckiej.
 5. Usługa umożliwiająca (za pomocą drugiego Dekodera) dostęp do takiego samego Pakietu programów jaki jest dostarczany Abonentowi na podstawie Umowy Abonenckiej.

Telewizja analogowa w Sieci Dostawcy usług (umowa na czas nieokreślony)

Abonament Opłaty (z VAT)
Pakiet Pełny 64,10 zł

Usługa dostępna na obszarach, na których nie jest oferowana usługa telewizji cyfrowej.

Internet w Sieci Dostawcy usług (umowa na czas nieokreślony)

 
Abonament Opłaty (z VAT)
Fiber Power 150 Mb/s 100,00 zł
Fiber Power 300 Mb/s 200,00 zł
Fiber Power 500 Mb/s 300,00 zł
Fiber Power 1000 Mb/s 400,00 zł

Internet w Sieci OSD (umowa na czas nieokreślony)


Abonament Opłaty (z VAT)
Fiber Power 150 Mb/s 80,00 zł
Fiber Power 300 Mb/s 200,00 zł
Fiber Power 600 Mb/s 340,00 zł
Fiber Power 1000 Mb/s 400,00 zł

Usługi Dodatkowe Opłaty (z VAT)
Bezprzewodowy Internet UPC 16,00 zł
Pakiet Bezpieczeństwa UPC dla 3 urządzeń 19,00 zł
UPC Wifi Booster - zestaw 20,00 zł
Internet booster - zestaw 15,00 zł
Internetowe HBO GO 1 30,00 zł
Pakiet Polsat Sport Premium Go 1 49,00 zł
Pakiet Premium Eleven Sports Go 1 25,00 zł
Pakiet FILKMKLUB1 19,90 zł

Usługi Dodatkowe w sieci OSD Opłaty (z VAT)
Szybsze wysyłanie do 300 Mb/s ² 40,00 zł
Szybsze wysyłanie do 600 Mb/s ² 40,00 zł
Szybsze wysyłanie do 1000 Mb/s ² 40,00 zł

Opłaty Dodatkowe w Sieci OSD

Opłata abonamentowa Opłaty (z VAT)
Opłata za utrzymanie łącza internetowego OSD 3
30,00 zł

 

Oferta ograniczona terytorialnie: nie wszystkie usługi wymienione w Cenniku są dostępne na wszystkich obszarach.

1 Usługa dla klientów, którzy korzystają z Usługi Internetowej w Sieci OSD lub w Sieci Dostawcy usług i nie korzystają z Usługi Telewizji Cyfrowej w ramach Pakietu Select, Max lub Start HD.

2 Szybsze wysyłanie do 300, 600, 1000 Mb/s w Sieci OSD dostępny na ograniczonym obszarze, zgodnie z informacją na stronie upc.pl Dostawcy usług. Usługa dodatkowa jest dedykowana do produktu o takiej samej prędkości pobierania danych, pozwalająca na wysyłanie prędkości odpowiednio do 300, 600, 1000 Mb/s.

3 Opłata miesięczna, zawsze pobierana w przypadku Usługi Internetowej świadczonej na Sieci OSD, niezależna od prędkości pobierania danych, wynikająca z konieczności ponoszenia przez Dostawcę usług opłat hurtowych na rzecz operatora sieci dostępowych (OSD)

 
 

Cennik opłat abonamentowych (miesięcznych)

 ważny od 4 sierpnia 2020 r.

 

Oplata abonamentowa (umowa na czas nieokreślony)

Parametry Telefon na start Minuty do wszystkich 60 Minuty do wszystkich 240 Minuty domowe Max Minuto do wszystkich Max
Usługa telefoniczna (brutto) 25,00 zł 35,00 zł 50,00 zł 45,00 zł 70,00 zł
Minuty w ramach abonamentu Nielimitowane połączenia do sieci stacjonarnej UPC 60minut + 100 minut do sieci stacjonarnej UPC 2401 minut + 100 minut do sieci stacjonarnej UPC Połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych w Polsce i wybranych krajach Europy i świata2 w ramach abonamentu Połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych w Polsce i wybranych krajach Europy i świata2 w ramach abonamentu

Telefon (umowa na czas nieokreślony)

Usługi dodatkowe - opłaty miesięczne Opłaty (z VAT)
Blokada połączeń wychodzących  
Poziom 1 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie w abonamencie
Poziom 2 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie i międzynarodowe 5,00 zł
Poziom 3 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe i międzystrefowe oraz do numerów 26x 5,00 zł
Poziom 4 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe i do sieci komórkowych 5,00 zł
Poziom 5 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe, międzystrefowe i do sieci komórkowych oraz do numerów 26x 5,00 zł
Poziom 6 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe, międzystrefowe, do sieci komórkowych i do Internetu oraz do numerów 26x 5,00 zł
Szczegółowy miesięczny wykaz połączeń (wydruk) 5,00 zł
Szczegółowy miesięczny wykaz połączeń (CD) 10,00 zł
Szczegółowy miesięczny wykaz połączeń (e-mail) 2,00 zł
Szczegółowy miesięczny wykaz połączeń (na stronie www.upc.pl) w abonamencie
Zastrzeżenie danych Abonenta w abonamencie
Poczta głosowa w abonamencie
Prezentacja numeru w abonamencie
Blokada prezentacji numeru wywołującego - na stałe/ na jedno połączenie w abonamencie
Nie przeszkadzać w abonamencie
Odrzucanie połączeń anonimowych w abonamencie
Połączenia oczekujące w abonamencie
Przekierowanie połączeń przy braku odpowiedzi/ przy zajętym numerze/ natychmiastowe w abonamencie
(nie dotyczy opłat za połączenia)
Połączenie z ostatnim nieodebranym numerem w abonamencie
(nie dotyczy opłat za połączenia)
Połączenia trójstronne w abonamencie
(nie dotyczy opłat za połączenia)
Opłaty jednorazowe Opłaty (z VAT)
Zmiana numeru na życzenie Abonenta 39,00 zł
Wybór „srebrnego numeru” 100,00 zł
Wybór „złotego numeru” 150,00 zł

Usługa Telefon stacjonarny nie jest dostępna w sieci OSD

Oferta ograniczona terytorialnie: nie wszystkie usługi wymienione w Cenniku są dostępne na wszystkich obszarach.

 1. Minuty w ramach abonamentu można wykorzystać na połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych w Polsce, na połączenia do sieci komórkowych: T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o. i Cyfrowy Polsat S.A. oraz do wszystkich sieci stacjonarnych w wybranych krajach (Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania i Włochy). W ramach pakietu można wykonywać również połączenia komórkowe do Kanady i Stanów Zjednoczonych.
 2. Minuty w ramach abonamentu można wykorzystać na połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych w wybranych krajach (Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania i Włochy). W ramach pakietu można wykonywać również połączenia komórkowe do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Czas połączeń rozliczany jest minutowo, minuty nie przechodzą na następny okres rozliczeniowy. Liczba minut w niepełnym Okresie Rozliczeniowym przysługująca Abonentowi w ramach opłaty abonamentowej wyliczana jest proporcjonalnie do liczby dni w tym Okresie Rozliczeniowym.

Cennik opłat abonamentowych (miesięcznych)

 ważny od 4 sierpnia 2020 r.

 

Usługi Komórkowe


Pozostałe ceny za Usługi Komórkowe są określone w Cenniku usług komórkowych dla klientów indywidualnych.


Telefon – abonament Opłaty (z VAT)
Pakiet Junior 50,00 zł
Pakiet Smart 80,00 zł
Pakiet Comfort 90,00 zł
Pakiet VIP 130,00 zł
Usługi dodatkowe Opłaty (z VAT)
Poczta głosowa 1 w abonamencie
Blokada prezentacji własnego numeru (CLIR) w abonamencie
Przekierowanie połączenia przychodzącego2 w abonamencie
Blokady połączeń w abonamencie
Zawieszenie połączenia 3 w abonamencie
Informacja o połączeniu oczekującym 3 w abonamencie
Rozmowa konferencyjna 4 w abonamencie
Informacja o próbie połączenia 3 w abonamencie
Już w zasięgu 3 w abonamencie
Blokowanie połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych (ACR) w abonamencie
Szczegółowy miesięczny wykaz połączeń (wydruk) 5,00 zł
Szczegółowy miesięczny wykaz połączeń (CD) 10,00 zł
Szczegółowy miesięczny wykaz połączeń (e-mail) 2,00 zł
Zastrzeżenie danych Abonenta w abonamencie
Telefon – opłaty jednorazowe Opłaty (z VAT)
Aktywacja 5 (opłata za uruchomienie Usługi) 49,90 zł
Zmiana numeru 39,00 zł
Wymiana Karty SIM w przypadku wadliwego działania lub kradzieży 6 w abonamencie
Wymiana Karty SIM z przyczyn leżących po stronie Abonenta 25,20 zł
Zmiana Pakietu Taryfowego 49,90 zł
 1. Usługa „Poczta głosowa” aktywowana jest domyślnie.
 2. Opłata za przekierowanie połączeń przychodzących rozliczana jest w zależności od rodzaju połączenia oraz wybranego numeru docelowego zgodnie z Cennikiem komórkowym
 3. Usługa nie dotyczy wideo połączeń
 4. Każde połączenie wychodzące, wykonane w ramach rozmowy konferencyjnej, rozliczane jest oddzielnie, w zależności od rodzaju połączenia, zgodnie z Cennikiem komórkowym. W ramach rozmowy konferencyjnej może być wykonanych maksymalnie 5 połączeń wychodzących. Usługa nie dotyczy połączeń wideo.
 5. Opłata aktywacyjna naliczana jest jednorazowo na pierwszym Rachunku za każdą Kartę SIM aktywowaną w ramach Usług Komórkowych Dostawcy usług.
 6. W przypadku kradzieży wymagany jest dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia kradzieży przez organy ścigania.
 
 

Cennik usług dodatkowych (opłaty jednorazowe)

 ważny od 4 sierpnia 2020 r.

 

 

Usługi instalacyjne w Sieci Dostawcy usług

Opłaty*
Instalacja 1 100,00 zł
Instalacja z Dekoderem z nagrywarką 1 200,00 zł
Instalacja drugiego sprzętu (Pakiet Multiroom) 200,00 zł
Instalacja dodatkowego gniazdka ( w trakcie instalacji usługi) 30,00 zł
Instalacja w domu wolnostojącym, bądź w zabudowie szeregowej, poza zasięgiem Sieci UPC 2 wg kosztorysu
Instalacja w domu wolnostojącym bądź w zabudowie szeregowej w zasięgu Sieci UPC 3 300,00 zł
Instalacja/przeniesienie usługi do nowego miejsca zamieszkania Abonenta UPC bezpłatnie
Aktywacja (opłata za uruchomienie/wznowienie świadczenia usługi)*** 29,90 zł
Wizyta technika:  
Ponowne podłączenie z wyjściem technika 50,00 zł
Instalacja dodatkowego gniazdka z wyjściem technika 50,00 zł
Podłączenie sprzętu stanowiącego własność Abonenta (np. telewizor, konsola do gier, DVD)  
Podczas wizyty technika 30,00 zł
Ponowne wyjście technika 50,00 zł
Usługi serwisowe  
Naprawa lub modernizacja sieci w lokalu Abonenta (na życzenie Abonenta lub z przyczyn leżących po jego stronie) 50,00 zł
Podłączenie i strojenie sprzętu na życzenie klienta 50,00 zł
Odbiór Sprzętu na życzenie Abonenta 50,00 zł
Odmowa wykonania usługi serwisowej po wezwaniu technika na życzenie klienta 50,00 zł
Stwierdzenie wad w urządzeniu końcowym Abonenta podczas wizyty technika na życzenie klienta 50,00 zł
Stwierdzenie wad w urządzeniu końcowym Abonenta podczas wizyty technika na życzenie klienta 50,00 zł

 

Usługi instalacyjne w Sieci OSD

Instalacja Usługi Internet światłowodowy
300,00 zł
Instalacja WiFi booster / Internet booster
100,00 zł
Aktywacja (opłata za uruchomienie/wznowienie świadczenia usługi)***
29,90 zł
Wizyta technika:  
Usunięcie Usterki – przyczyna leżąca po stronie Klienta
50,00 zł
Niezasadne wezwanie serwisanta do usunięcia Awarii, którego przyczyna leży po stronie Klienta
50,00 zł

 1. Bez względu na ilość usług instalowanych jednorazowo, w opłacie zawarta jest instalacja jednego dodatkowego gniazdka telewizji analogowej lub gniazdka telefonicznego oraz opłata za aktywację usługi.
 2. Instalacja wymagająca większych niż przeciętne nakładów materiałowych lub czasowych zgodnie z par. 13 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o. o.
 3. Położenie budynku w zasięgu Sieci UPC można zweryfikować na stronie www.upc.pl, w salonach sprzedaży, za pośrednictwem infolinii lub u przedstawicieli handlowych.

Usługi serwisowe

Opłaty*
Wymiana (w wypadku uszkodzenia lub zniszczenia):  
Kabel HDMI, kabel zasilający 10,00 zł
Pilot 39,00 zł
Zasilacz, karta klucz 50,00 zł
Modem, router bezprzewodowy, UPC MediaModuł CI+ 200,00 zł
Smart WiFi - zestaw PLC 200,00 zł
Internet booster - zestaw 230,00 zł
Dekoder bez nagrywarki 300,00 zł
Modem Connect Box 300,00 zł
Wifi booster 360,00 zł
Modem Giga Connect Box 450,00 zł
Dekoder z nagrywarką, dekoder Horizon bez nagrywarki 500,00 zł
Abonencki odbiornik optyczny (RFoG) 500,00 zł
Dekoder Horizon z nagrywarką 850,00 zł

Opłaty windykacyjne

Opłaty*
Kara umowna za niezwrócenie, uszkodzenie lub zniszczenie:  
Dekoder Horizon z nagrywarką 850,00 zł
Abonencki odbiornik optyczny (RFoG) 500,00 zł
Dekoder z nagrywarką, dekoder Horizon bez nagrywarki 500,00 zł
Modem Connect Box 300,00 zł
Modem Giga Connect Box 450,00 zł
Wifi booster - zestaw 360,00 zł
Dekoder bez nagrywarki 300,00 zł
Internet booster - zestaw 230,00 zł
Modem, router bezprzewodowy, UPC MediaModuł CI+ 200,00 zł
Smart WiFi - zestaw PLC 200,00 zł
Pilot 39,00 zł
Zasilacz, karta klucz 50,00 zł
Kabel HDMI, kabel zasilający 10,00 zł
Kara umowna za nieterminowe zwrócenie Sprzętu 50,00 zł
 1. Kara za udostępnianie Usługi poza lokal (chyba, że nie jest ono zawinione) - w wysokości standardowej miesięcznej opłaty abonamentowej za daną Usługę za każdy inny lokal, w którym Usługę udostępniono w danym miesiącu kalendarzowym, UPC może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym
 2. Kara za świadczenie na podstawie Usługi usług internetowych, telewizyjnych lub telefonicznych innym osobom lub podmiotom - w wysokości standardowej opłaty abonamentowej za daną Usługę za każdą osobę lub podmiot, którym świadczono usługę lub usługi w danym miesiącu kalendarzowym, UPC może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym

Usługi dodatkowe

Opłaty*
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy Abonenckiej 39,00 zł
Zawieszenie świadczenia usługi 29,00 zł
Wystawienie duplikatu faktury lub rachunku 5,00 zł

*Opłata zawiera podatek VAT, jeśli na mocy obowiązujących przepisów usługa podlega podatkowi od towarów i usług.

**Pozycja wycofana ze sprzedaży

***Usługa zawieszenia nie jest dostępna w Sieci OSD.
Oferta ograniczona terytorialnie: nie wszystkie usługi wymienione w Cenniku są dostępne na wszystkich obszarach.