CENNIK

Jeżeli chcesz pobrać dokument w wersji PDF, kliknij tutaj

Telewizja cyfrowa (umowa na czas nieokreślony)

Abonament Opłaty (z VAT)
Pakiet Start 29,00 zł
Pakiet Start HD 39,00 zł
Pakiet Select Extra HD 78,00 zł
Pakiet Max Extra HD 91,00 zł
Pakiet Select Extra HD z nagrywarką 98,00 zł
Pakiet Max Extra HD z nagrywarką 111,00 zł
Pakiet Horizon Start HD 59,00 zł
Pakiet Horizon Select 98,00 zł
Pakiet Horizon Max 111,00 zł
Pakiet Horizon Select z nagrywarką 118,00 zł
Pakiet Horizon Max z nagrywarką 131,00 zł
Usługi dodatkowe1 Opłaty (z VAT)
Pakiet Premium CANAL+ SELECT 69,00 zł
Pakiet Premium CANAL+ PRESTIGE 79,00 zł
Pakiet Premium HBO HD 30,00 zł
Opcja HBO OD / HBO GO 2 5,00 zł
Pakiet Premium Cinemax HD 10,00 zł
Pakiet Premium FilmBox 16,00 zł
Pakiet Premium eXtra 3 41,00 zł
Pakiet Premium MEGA SPORT 25,00 zł
Pakiet Polsat Sport Premium 49,00 zł
Pakiet Multiroom HD 4 26,00 zł
Pakiet Multiroom HD z nagrywarką 5 46,00 zł
 1. Usługi dostępne dla abonentów Pakietu Select lub Max. Dodatkowe informacje dotyczące dostępności poszczególnych usług znajdują się na stronie www.upc.pl
 2. Usługa dodatkowa HBO OD / HBO GO jest dostępna dla Abonentów Pakietu Premium HBO HD w zależności od możliwości technicznych (zgodnie z informacją na www.upc.pl). Opłata pobierana jest niezależnie od tego, czy Abonentowi z przyczyn technicznych udostępniono tylko HBO OD lub HBO GO.
 3. Usługa dostępna za pomocą Dekodera.
 4. Usługa umożliwiająca (za pomocą drugiego Sprzętu) dostęp do takiego samego Pakietu programów jaki jest dostarczany Abonentowi na podstawie Umowy Abonenckiej.
 5. Usługa umożliwiająca (za pomocą drugiego Dekodera) dostęp do takiego samego Pakietu programów jaki jest dostarczany Abonentowi na podstawie Umowy Abonenckiej.

Telewizja analogowa (umowa na czas nieokreślony)

Abonament Opłaty (z VAT)
Pakiet Pełny 64,10 zł

Usługa dostępna na obszarach, na których nie jest oferowana usługa telewizji cyfrowej.

Internet (umowa na czas nieokreślony)

Abonament Opłaty (z VAT)
Fiber Power 150 Mb/s 100,00 zł
Fiber Power 300 Mb/s 200,00 zł
Fiber Power 500 Mb/s 300,00 zł
Fiber Power 1000 Mb/s 400,00 zł
Usługi Dodatkowe Opłaty (z VAT)
Bezprzewodowy Internet UPC 16,00 zł
Pakiet Bezpieczeństwa UPC dla 3 urządzeń 19,00 zł
UPC Wifi Booster - zestaw 20,00 zł
Internet booster - zestaw 15,00 zł
Internetowe HBO GO 30,00 zł
Oferta ograniczona terytorialnie: nie wszystkie usługi wymienione w Cenniku są dostępne na wszystkich obszarach.
 
 

Cennik opłat abonamentowych (miesięcznych)

 ważny od 24 stycznia 2020 r.

 

Oplata abonamentowa (umowa na czas nieokreślony)

Parametry Telefon na start Minuty do wszystkich 60 Minuty do wszystkich 240 Minuty domowe Max Minuto do wszystkich Max
Usługa telefoniczna (brutto) 25,00 zł 35,00 zł 50,00 zł 45,00 zł 70,00 zł
Minuty w ramach abonamentu Nielimitowane połączenia do sieci stacjonarnej UPC 60minut + 100 minut do sieci stacjonarnej UPC 2401 minut + 100 minut do sieci stacjonarnej UPC Połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych w Polsce i wybranych krajach Europy i świata2 w ramach abonamentu Połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych w Polsce i wybranych krajach Europy i świata2 w ramach abonamentu

Telefon (umowa na czas nieokreślony)

Usługi dodatkowe - opłaty miesięczne Opłaty (z VAT)
Blokada połączeń wychodzących  
Poziom 1 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie w abonamencie
Poziom 2 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie i międzynarodowe 5,00 zł
Poziom 3 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe i międzystrefowe oraz do numerów 26x 5,00 zł
Poziom 4 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe i do sieci komórkowych 5,00 zł
Poziom 5 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe, międzystrefowe i do sieci komórkowych oraz do numerów 26x 5,00 zł
Poziom 6 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe, międzystrefowe, do sieci komórkowych i do Internetu oraz do numerów 26x 5,00 zł
Szczegółowy miesięczny wykaz połączeń (wydruk) 5,00 zł
Szczegółowy miesięczny wykaz połączeń (CD) 10,00 zł
Szczegółowy miesięczny wykaz połączeń (e-mail) 2,00 zł
Szczegółowy miesięczny wykaz połączeń (na stronie www.upc.pl) w abonamencie
Zastrzeżenie danych Abonenta w abonamencie
Poczta głosowa w abonamencie
Prezentacja numeru w abonamencie
Blokada prezentacji numeru wywołującego - na stałe/ na jedno połączenie w abonamencie
Nie przeszkadzać w abonamencie
Odrzucanie połączeń anonimowych w abonamencie
Połączenia oczekujące w abonamencie
Przekierowanie połączeń przy braku odpowiedzi/ przy zajętym numerze/ natychmiastowe w abonamencie
(nie dotyczy opłat za połączenia)
Połączenie z ostatnim nieodebranym numerem w abonamencie
(nie dotyczy opłat za połączenia)
Połączenia trójstronne w abonamencie
(nie dotyczy opłat za połączenia)
Opłaty jednorazowe Opłaty (z VAT)
Zmiana numeru na życzenie Abonenta 39,00 zł
Wybór „srebrnego numeru” 100,00 zł
Wybór „złotego numeru” 150,00 zł

Oferta ograniczona terytorialnie: nie wszystkie usługi wymienione w Cenniku są dostępne na wszystkich obszarach.

 1. Minuty w ramach abonamentu można wykorzystać na połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych w wybranych krajach (Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania i Włochy). W ramach pakietu można wykonywać również połączenia komórkowe do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Czas połączeń rozliczany jest minutowo, minuty nie przechodzą na następny okres rozliczeniowy. Liczba minut w niepełnym Okresie Rozliczeniowym przysługująca Abonentowi w ramach opłaty abonamentowej wyliczana jest proporcjonalnie do liczby dni w tym Okresie Rozliczeniowym.
 2. Za każdą rozpoczętą minutę połączenia.

Cennik opłat abonamentowych (miesięcznych)

 ważny od 24 stycznia 2020 r.

 

Usługi Komórkowe

Telefon – abonament Opłaty (z VAT)
Blokada połączeń wychodzących  
 
Pakiet Junior 50,00 zł
Pakiet Smart 80,00 zł
Pakiet Comfort 90,00 zł
Pakiet VIP 130,00 zł
Usługi dodatkowe Opłaty (z VAT)
Poczta głosowa 1 w abonamencie
Blokada prezentacji własnego numeru (CLIR) w abonamencie
Przekierowanie połączenia przychodzącego2 w abonamencie
Blokady połączeń w abonamencie
Zawieszenie połączenia 3 w abonamencie
Informacja o połączeniu oczekującym 3 w abonamencie
Rozmowa konferencyjna 4 w abonamencie
Informacja o próbie połączenia 3 w abonamencie
Już w zasięgu 3 w abonamencie
Blokowanie połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych (ACR) w abonamencie
Połączenia oczekujące w abonamencie
Szczegółowy miesięczny wykaz połączeń (wydruk) 5,00 zł
Szczegółowy miesięczny wykaz połączeń (CD) 10,00 zł
Szczegółowy miesięczny wykaz połączeń (e-mail) 2,00 zł
Zastrzeżenie danych Abonenta w abonamencie
Telefon – opłaty jednorazowe Opłaty (z VAT)
Aktywacja 5 (opłata za uruchomienie Usługi) 49,90 zł
Zmiana numeru 39,00 zł
Wymiana Karty SIM w przypadku wadliwego działania lub kradzieży 6 w abonamencie
Wymiana Karty SIM z przyczyn leżących po stronie Abonenta 25,20 zł
Zmiana Pakietu Taryfowego 49,90 zł
 1. Usługa „Poczta głosowa” aktywowana jest domyślnie.
 2. Opłata za przekierowanie połączeń przychodzących rozliczana jest w zależności od rodzaju połączenia oraz wybranego numeru docelowego zgodnie z Cennikiem komórkowym
 3. Usługa nie dotyczy wideo połączeń
 4. Każde połączenie wychodzące, wykonane w ramach rozmowy konferencyjnej, rozliczane jest oddzielnie, w zależności od rodzaju połączenia, zgodnie z Cennikiem komórkowym. W ramach rozmowy konferencyjnej może być wykonanych maksymalnie 5 połączeń wychodzących. Usługa nie dotyczy połączeń wideo.
 5. W przypadku kradzieży wymagany jest dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia kradzieży przez organy ścigania.

Telefon (umowa na czas nieokreślony)

Usługi dodatkowe - opłaty miesięczne Opłaty (z VAT)
Blokada połączeń wychodzących  
Poziom 1 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie w abonamencie
Poziom 2 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie i międzynarodowe 5,00 zł
Poziom 3 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe i międzystrefowe oraz do numerów 26x 5,00 zł
Poziom 4 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe i do sieci komórkowych 5,00 zł
Poziom 5 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe, międzystrefowe i do sieci komórkowych oraz do numerów 26x 5,00 zł
Poziom 6 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe, międzystrefowe, do sieci komórkowych i do Internetu oraz do numerów 26x 5,00 zł
Szczegółowy miesięczny wykaz połączeń (wydruk) 5,00 zł
Szczegółowy miesięczny wykaz połączeń (CD) 10,00 zł
Szczegółowy miesięczny wykaz połączeń (e-mail) 2,00 zł
Szczegółowy miesięczny wykaz połączeń (na stronie www.upc.pl) w abonamencie
Zastrzeżenie danych Abonenta w abonamencie
Poczta głosowa w abonamencie
Prezentacja numeru w abonamencie
Blokada prezentacji numeru wywołującego - na stałe/ na jedno połączenie w abonamencie
Nie przeszkadzać w abonamencie
Odrzucanie połączeń anonimowych w abonamencie
Połączenia oczekujące w abonamencie
Przekierowanie połączeń przy braku odpowiedzi/ przy zajętym numerze/ natychmiastowe w abonamencie
(nie dotyczy opłat za połączenia)
Połączenie z ostatnim nieodebranym numerem w abonamencie
(nie dotyczy opłat za połączenia)
Połączenia trójstronne w abonamencie
(nie dotyczy opłat za połączenia)
Opłaty jednorazowe Opłaty (z VAT)
Zmiana numeru na życzenie Abonenta 39,00 zł
Wybór „srebrnego numeru” 100,00 zł
Wybór „złotego numeru” 150,00 zł

Oferta ograniczona terytorialnie: nie wszystkie usługi wymienione w Cenniku są dostępne na wszystkich obszarach.

 1. Minuty w ramach abonamentu można wykorzystać na połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych w wybranych krajach (Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania i Włochy). W ramach pakietu można wykonywać również połączenia komórkowe do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Czas połączeń rozliczany jest minutowo, minuty nie przechodzą na następny okres rozliczeniowy. Liczba minut w niepełnym Okresie Rozliczeniowym przysługująca Abonentowi w ramach opłaty abonamentowej wyliczana jest proporcjonalnie do liczby dni w tym Okresie Rozliczeniowym.
 2. Za każdą rozpoczętą minutę połączenia.
 
 

Cennik usług dodatkowych

 ważny od 24 stycznia 2020 r.

 

Usługi instalacyjne

Opłaty*
Instalacja1) 100,00 zł
Instalacja z Dekoderem z nagrywarką1) 200,00 zł
Instalacja drugiego sprzętu (Pakiet Multiroom) 200,00 zł
Instalacja dodatkowego gniazdka ( w trakcie instalacji usługi) 30,00 zł
Instalacja w domu wolnostojącym, bądź w zabudowie szeregowej, poza zasięgiem Sieci UPC2 wg kosztorysu
Instalacja w domu wolnostojącym bądź w zabudowie szeregowej w zasięgu Sieci UPC3 300,00 zł
Instalacja/przeniesienie usługi do nowego miejsca zamieszkania Abonenta UPC bezpłatnie
Aktywacja (opłata za uruchomienie/wznowienie świadczenia usługi) 29,90 zł
Wizyta technika:  
Ponowne podłączenie z wyjściem technika) 50,00 zł
Instalacja dodatkowego gniazdka z wyjściem technika 50,00 zł
Podłączenie sprzętu stanowiącego własność Abonenta (np. telewizor, konsola do gier, DVD)  
Podczas wizyty technika 30,00 zł
Ponowne wyjście technika 50,00 zł
 1. Bez względu na ilość usług instalowanych jednorazowo, w opłacie zawarta jest instalacja jednego dodatkowego gniazdka telewizji analogowej lub gniazdka telefonicznego oraz opłata za aktywację usługi.
 2. Instalacja wymagająca większych niż przeciętne nakładów materiałowych lub czasowych zgodnie z par. 13 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o. o.
 3. Położenie budynku w zasięgu Sieci UPC można zweryfikować na stronie www.upc.pl, w salonach sprzedaży, za pośrednictwem infolinii lub u przedstawicieli handlowych.

Usługi serwisowe

Opłaty*
Wizyta technika:  
Naprawa lub modernizacja sieci w lokalu Abonenta (na życzenie Abonenta lub z przyczyn leżących po jego stronie) 50,00 zł
Podłączenie sprzętu stanowiącego własność Abonenta (np. telewizor, konsola do gier, DVD) 50,00 zł
Strojenie programów 50,00 zł
Odbiór Sprzętu na życzenie Abonenta 50,00 zł
Telefoniczna Pomoc Komputerowa  
Opłata jednorazowa za telefoniczną konsultację 10,00 zł
Wymiana (w wypadku uszkodzenia lub zniszczenia):  
Kabel HDMI, kabel zasilający 10,00 zł
Pilot 39,00 zł
Zasilacz, karta klucz 50,00 zł
Modem, router bezprzewodowy, UPC MediaModuł CI+ 200,00 zł
Smart WiFi - zestaw PLC 200,00 zł
Internet booster - zestaw 230,00 zł
Dekoder bez nagrywarki 300,00 zł
Wifi booster - zestaw 360,00 zł
Modem Giga Connect Box 450,00 zł
Dekoder z nagrywarką, dekoder Horizon bez nagrywarki 500,00 zł
Abonencki odbiornik optyczny (RFoG) 500,00 zł
Dekoder Horizon z nagrywarką 850,00 zł

Opłaty windykacyjne

Opłaty*
Kara umowna za niezwrócenie, uszkodzenie lub zniszczenie:  
Dekoder Horizon z nagrywarkią 850,00 zł
Abonencki odbiornik optyczny (RFoG) 500,00 zł
Dekoder z nagrywarką, dekoder Horizon bez nagrywarki 500,00 zł
Modem Giga Connect Box 450,00 zł
Wifi booster - zestaw 360,00 zł
Dekoder bez nagrywarki 300,00 zł
Internet booster - zestaw 230,00 zł
Modem, router bezprzewodowy, UPC MediaModuł CI+ 200,00 zł
Smart WiFi - zestaw PLC 200,00 zł
Pilot 39,00 zł
Zasilacz, karta klucz 50,00 zł
Kabel HDMI, kabel zasilający 10,00 zł
Kara umowna za nieterminowe zwrócenie Sprzętu 50,00 zł
 1. Kara za udostępnianie Usługi poza lokal (chyba, że nie jest ono zawinione) - w wysokości standardowej miesięcznej opłaty abonamentowej za daną Usługę za każdy inny lokal, w którym Usługę udostępniono w danym miesiącu kalendarzowym, UPC może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym
 2. Kara za świadczenie na podstawie Usługi usług internetowych, telewizyjnych lub telefonicznych innym osobom lub podmiotom - w wysokości standardowej opłaty abonamentowej za daną Usługę za każdą osobę lub podmiot, którym świadczono usługę lub usługi w danym miesiącu kalendarzowym, UPC może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym

Usługi dodatkowe

  Opłaty*
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy Abonenckiej 39,00 zł
Zawieszenie świadczenia usługi 29,00 zł
Wystawienie duplikatu faktury lub rachunku 5,00 zł

*Opłata zawiera podatek VAT, jeśli na mocy obowiązujących przepisów usługa podlega podatkowi od towarów i usług.

Oferta ograniczona terytorialnie: nie wszystkie usługi wymienione w Cenniku są dostępne na wszystkich obszarach.