Decyzja UOKiK nr DOZIK 20/2020

Troska o naszych Klientów oraz o ich bezpieczeństwo podczas korzystania z sieci są nam szczególnie bliskie. Dlatego w UPC przy zakupie usługi internetu, w ramach umowy, udostępniamy  usługę dodatkową  „Pakiet Bezpieczeństwa UPC”, za którą w okresie próbnym nie pobieramy opłaty. Jest to najwyższej klasy oprogramowanie antywirusowe z kontrolą rodzicielską, które chroni nie tylko komputer, ale też telefon czy tablet.

W dniu 29 grudnia 2020 r. została wydana decyzja Prezesa UOKiK dotycząca wybranych zagadnień procesu zamówienia tej usługi. Pełną wersję decyzji znajdziesz tutaj.

Dla Klientów zawierających nową umowę, zgodnie z decyzją, dostosujemy proces tak, aby mieć jeszcze większą pewność, że nie przeoczą oni ważnych informacji o dodatkowych usługach, opłatach i konieczności wyrażenia na nie zgody.

Jednocześnie dla obecnych lub byłych Klientów UPC wskazanych w decyzji wypracowaliśmy rozwiązania dotyczące uiszczonych opłat za „Pakiet Bezpieczeństwa UPC”:

  1. Reklamacje złożone przez Klientów zgodnie z punktami I.2 lit. a) b) i c), I.3 lit. a), b) i c) decyzji zostaną rozpatrzone pozytywnie, przy czym reklamacje złożone zgodnie z punktami I.3 lit. a), b) i c) zostaną uwzględnione maksymalnie do 6 pierwszych uiszczonych płatności za „Pakiet Bezpieczeństwa UPC".

    W sprawie tych reklamacji będziemy kontaktować się z Klientami indywidualnie. Możemy wówczas poprosić o dodatkowe informacje np. numer konta bankowego. Powinny nam one zostać przedstawione w ciągu miesiąca, a jeśli Klient nie otrzyma naszej prośby - do 12 maja 2021 r.
  2. Klienci, którzy zawarli umowę z usługą na próbę „Pakiet Bezpieczeństwa UPC” zgodnie z punktem I.4 lit. a) decyzji i którzy spełniają warunki z punktu I.4 lit. b) i c), otrzymają zwrot wskazanych w decyzji opłat.

    Obecni abonenci otrzymają powyższy zwrot poprzez zaliczenie go na poczet zaległości lub w postaci upustu na rachunku. Osoby, które nie są już naszymi Klientami, otrzymają zwrot na konto bankowe - skontaktujemy się z nimi indywidualnie z prośbą o wskazanie numeru konta. Powinien on nam zostać przedstawiony w ciągu miesiąca od otrzymania naszej prośby albo do 12 maja 2021 r., jeśli Klient takiej prośby nie otrzymał.

    Numer konta można wskazać w salonie UPC, na infolinii lub przez formularz on-line na stronie internetowej UPC dostępny tutaj.

Zwrot opłat nastąpi w terminie wskazanym w decyzji.

Wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii bezpieczeństwa w sieci. Jest ono szczególnie ważne, gdy tak wiele codziennych czynności odbywa się teraz online. Zdalna nauka i praca, załatwianie urzędowych spraw czy bankowość i zakupy – to tylko kilka przykładów, kiedy dane i tożsamość muszą być szczególnie chronione. Wiele wartościowych informacji w tym temacie można znaleźć zarówno na naszej stronie www.upc.pl/dzialamy-z-troska, jak i na zewnętrznych portalach, np. www.bezpiecznyinternet.edu.pl