smartfon

Przeniesienie numeru - jak to zrobić? Ile to trwa?

Jak wygląda proces i ile trwa przeniesienie numeru do UPC? Kiedy można przenieść numer? Jakie dokumenty wypełnić? Skorzystaj z naszego poradnika, w którym krok po kroku wyjaśniamy, jak sprawnie zmienić operatora, zachowując dotychczasowy numer.

Jakie warunki należy spełnić, aby przenieść numer do UPC?

Do UPC możesz przenieść numer stacjonarny i komórkowy, niezależnie od tego czy jesteś osobą prywatną, czy właścicielem firmy. Przeniesienie numeru jest bezpłatne. Od czego zacząć?

 • Jeśli przenosisz numer stacjonarny, upewnij się, że UPC świadczy usługi telefoniczne w Twoim miejscu zamieszkania. Pamiętaj także, że numer, który chcesz przenieść, musi być aktywny.
 • Jeśli chcesz przenieść numer komórkowy, sprawdź czy jest aktywny albo nie minął miesiąc od momentu jego odłączenia.
 
 
Telefon stacjonarny oraz smartfon
 
 

Wiesz już, gdzie przenieść numer? Zastanów się również, z której oferty na abonament komórkowy chciałbyś skorzystać. Pamiętaj, że jeśli dotychczasowy operator świadczył Ci usługi na kartę (prepaid), to po przeniesieniu numeru do UPC będziesz mógł korzystać z usług oferowanych na abonament (postpaid). Dla jednego konta abonenckiego możesz przypisać maksymalnie 10 kart SIM (10 numerów).

Jakie dokumenty uzupełnić?

Proces przeniesienia numeru do UPC rozpocznij od wypełnienia odpowiednich dokumentów. Jeśli chcesz przenieść dwa rodzaje numerów (stacjonarny i komórkowy), wypełnij dwa komplety dokumetów.

 • Wniosek o przeniesienie numeru do sieci UPC - dokument jest podstawą do rozpoczęcia przeniesienia numeru do sieci UPC. Upoważnia on UPC do reprezentowania Cię w tym procesie. 
 • Upoważnienie - wymagane tylko, gdy umowę z dotychczasowym dostawcą zawarła inna osoba lub firma. Dokument ten upoważnia właściciela przenoszonego numeru (np. innego członka rodziny lub firmę) do rozszerzenia Twojej Umowy Abonenckiej zawartej z UPC o usługę telefoniczną wraz z przeniesionym numerem.
 • Aneks do Umowy Abonenckiej - stanowi podstawę do zmiany dotychczasowego numeru telefonu przyznanego w sieci UPC na numer przenoszony od dotychczasowego dostawcy. Wypełnij w dwóch egzemplarzach - jeden zachowaj dla siebie, drugi przekaż UPC.
 
 

Uzupełnione i podpisane dokumenty możesz przekazać do UPC na cztery sposoby:

 • przekazując technikowi podczas instalacji,
 • przesyłając skany za pomocą formularza kontaktowego,
 • pozostawiając w salonie UPC,
 • przesyłając listownie na adres: UPC Polska Sp. z o. o., Dokumenty LNP, ul. Murckowska 14c, 40-265 Katowice
jak przenieść numer

Wybierz abonament komórkowy w UPC!

Kiedy możemy rozwiązać umowę z aktualnym operatorem?

Aby przenieść numer do UPC wybierz tryb rozwiązania aktualnej umowy (tryb przeniesienia numeru). Możesz to zrobić na trzy sposoby:

 • z zachowaniem okresu wypowiedzenia - data przeniesienia numeru zależy od okresu rozliczeniowego, jakie obowiązuje u dotychczasowego dostawcy (informację o okresie rozliczeniowym znajdziesz na rachunku),
 • z końcem okresu promocyjnego - data przeniesienia zostanie ustalona przez aktualnego dostawcę, po okresie zobowiązania,
 • bez zachowania okresu wypowiedzenia - sam możesz zdecydować, w jakim terminie numer ma zostać przeniesiony do UPC, jednak wskazana przez Ciebie data przeniesienia nie może przekraczać okresu wypowiedzenia. Obecny operator może dociążyć Cię opłatą w wysokości nie wyższej niż jeden abonament powiększony o ewentualne roszczenia związane z przyznaną ulgą.

Pamiętaj o tym, że w każdym z opisanych wyżej przypadków termin przeniesienia nie może przekraczać 120 dni, licząc od dnia złożenia dokumentów potwierdzających chęć dokonania zmiany dostawcy usług telefonicznych.

 
 

Ile trwa przeniesienie numeru z innej sieci do UPC?

Procedura przeniesienia numeru rozpocznie się niezwłocznie, po złożeniu przez Ciebie kompletu dokumentów. Kiedy faktycznie numer zostanie przeniesiony? Dniem przeniesienia numeru jest termin wskazany we wniosku. Jeśli jednak zdecydujesz się na opcję przeniesienia numeru z zachowaniem okresu wypowiedzenia, to wtedy termin rozpoczęcia świadczenia usługi przez UPC będzie zależał od cyklu rozliczeniowego, jaki posiadasz u dotychczasowego dostawcy.

Po podpisaniu umowy z UPC przydzielimy Ci numer tymczasowy wskazanym na umowie, z którego będziesz mógł korzystać do czasu przeniesienia Twojego aktualnego numeru. Numer tymczasowy automatycznie zastąpimy numerem docelowym w dniu, który wskażesz we wniosku.

O rozpoczęciu świadczenia usług na przeniesionym numerze poinformujemy Cię w sposób wybrany w formularzu (telefonicznie, SMSowo lub mailowo). Przerwa w dostępie do usługi nie powinna trwać dłużej niż 6 godzin (pomiędzy godz. 00:00 a 6:00) w przypadku telefonii komórkowej lub 24 godziny w przypadku stacjonarnej

O czym należy pamiętać, decydując się na przeniesienie numeru do UPC?

Po pierwsze, przeniesienie numeru będzie możliwe jeśli wypełnisz poprawnie wszystkie dokumenty. Jeśli nie jesteś właścicielem przenoszonego numeru, nie zapomnij dołączyć upoważnienia.

Po drugie, podpisując dokumenty dotyczące przeniesienia numeru, zgadzasz się na ewentualne następstwa, jakie są związane z wypowiedzeniem umowy u dotychczasowego operatora przed okresem jej zakończenia.

 
 
przenieś swój numer

Jeśli nie wiesz, kiedy Twoja umowa się kończy, najlepiej wybierz tryb ,,na koniec okresu promocji". Zwróć również uwagę na to, czy w umowie nie ma dodatkowych warunków dotyczących jej rozwiązania. A co, jeśli nagle się rozmyślisz? Jeszcze przed datą przeniesienia możesz anulować ten proces. Pamiętaj jednak, że sama rezygnacja z przeniesienia nie unieważnia umowy, jaką na dany numer podpisałeś z UPC. Dlatego tę umowę również musisz wypowiedzieć.

Sprawdź pozostałe artykuły!