DoKUMENTY I PLIKI INSTALACYJNE

Tutaj znajdziesz wszystkie obowiązujące dokumenty UPC, formularze oraz wzory ich wypełnień.

Do przeglądania plików niezbędny jest program Adobe Reader (do pobrania za darmo, ze strony producenta).

Kliknij ikonę info umieszczoną obok dokumentu, a dowiesz się więcej na jego temat.

Ważne komunikaty:

Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2022 wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie (Strefa Euro). Zmiana ta wynika z przepisów prawa oraz Polityki Uczciwego Korzystania (FUP).

W związku z tym obniżone zostaną opłaty w Cennikach usług komórkowych:

 

a) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01139322 zł netto / 0,01401367 zł brutto / za 1 MB (14,35 zł brutto / 11,67 zł netto za GB tj. 1024 MB)

b) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na w ramach podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01139322 zł netto / 0,01401367 zł brutto / za 1 MB (14,35 zł brutto / 11,67 zł netto za GB tj. 1024 MB)

c) za MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01139322 zł netto / 0,01401367 zł brutto.

W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.

 

 

Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian przysługuje wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) do dnia 1 stycznia 2022. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznana została ulga, UPC może dochodzić zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

Doprecyzowanie definicji prędkości zwyklej dostępnej i prędkości maksymalnej w dokumentacji abonenckiej

Informacja dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dostali indywidualną korespondencję w poniższej sprawie

 

Szanowni Klienci,

 

w związku z wdrożeniem zaleceń Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej informujemy o uzupełnieniu od 23 grudnia 2021 r. definicji prędkości zwykle dostępnej i prędkości maksymalnej usługi dostępu do internetu zawartej w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

 

W Waszym Regulaminie dodaliśmy pierwsze zdanie w § 251 punkt 2:

 

„Prędkość zwykle dostępna jest możliwa do uzyskania przez co najmniej 80% czasu trwania doby.”

 

oraz dodaliśmy ostatnie zdanie w § 251 punkt 1:

 

„Prędkość maksymalna jest możliwa do osiągnięcia przynajmniej raz w ciągu doby.”

 

Ważne:

  • prędkości, które podajemy można uzyskać, kiedy komputer jest podłączony do modemu kablem ethernetowym,
  • informacja dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dostali indywidualną korespondencję informującą o przysługujących im uprawnieniach w przypadku braku akceptacji zmian.   

 

Jeśli masz wątpliwości w tej sprawie prosimy o kontakt z UPC. Czekamy na Ciebie pod 813 813 813 i czacie na upc.pl.

 

Zmiany w roamingu UE od 1 stycznia 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

 

Obniżamy opłaty:

a) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01672192 zł za 1 MB (17,12 zł za GB tj. 1024 MB)

b) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na w ramach podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01672192 zł za 1 MB (17,12 za GB tj. 1024 MB)

c) za MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01672192 zł W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.

 

Limity dla poszczególnych taryf znajdują się w niniejszym dokumencie. Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian przysługuje wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) do dnia 19 stycznia 2021. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznana została ulga, UPC może dochodzić opłaty specjalnej/kary umownej.

Zmiana dokumentów abonenckich wynikająca z przepisów prawa obowiązujących wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Szanowni Klienci,

 

na podstawie nowych przepisów prawa – ustawy z dnia 14 maja 2020 roku (Dz. U. z dnia 15 maja 2020r. Poz. 875.), które wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2020 r., informujemy o dostosowaniu naszych dokumentów abonenckich. Przepisy te zobowiązują wszystkich operatorów telekomunikacyjnych do zaktualizowania dokumentów w odpowiednim zakresie.

 

Zmiany w dokumentach wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2020 r.

Wykaz zmian w Umowie Abonenckiej i Regulaminie prezentujemy tutaj.

 

Zmiana dokumentów wynika z nowych przepisów prawa i zobowiązuje do uaktualnienia dokumentów abonenckich wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W przypadku braku akceptacji zmian, najpóźniej do 21 grudnia 2020 r. Klient ma prawo złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej. Powinno ono zostać złożone do dnia 23.01.2021:

 a. w formie pisemnej i dostarczone pocztą na adres: ul. Murckowska 14c, 40-265 Katowice albo do Salonu Sprzedaży UPC, albo

 b. od dnia 21.12.2020 r. również w formie dokumentowej poprzez formularz udostępniony w Nowym Moim UPC. umowa Klienta ulegnie wówczas rozwiązaniu zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami.

 

Z uwagi na fakt, że zmiana dokumentów wynika z nowych przepisów prawa, skorzystanie z możliwości wypowiedzenia umowy może wiązać się z koniecznością zwrotu części przyznanej ulgi.

Jednolita numeracja jednostek policyjnych

Szanowni Państwo,


Z dniem 7 maja 2020 r. w usłudze telefonii stacjonarnej dla klientów indywidualnych zostaje wprowadzona numeracja MSWiA WST 47. Powyższy zakres numeracji umożliwia połączenie się do wszystkich jednostek organizacyjnych Policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz Szkoły Policji) oraz do każdych innych jednostek korzystających z zakresu numeracji policyjnej. Uwaga sposób wybierania numerów alarmowych 997 i 112 pozostaje taki sam. Opłata za nową usługę, jest analogiczna jak za połączenia lokalne i międzystrefowe. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, najpóźniej do dnia 7 maja 2020r. W przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

Obniżenie opłat w roamingu od 1 stycznia 2020

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. zostanie obniżona opłata za transmisję danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie (Strefa Euro). Zmiana ta wynika z przepisów prawa oraz Polityki Uczciwego Korzystania (FUP).

 

W związku z tym obniżone zostaną opłaty w Cennikach usług komórkowych:

- za wiadomość MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01844224 zł brutto za 1 MB (18,88 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB);

- za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro (opłata dodatkowa).
Nowa cena to 0,01844224 zł brutto za 1 MB (18,88 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB);

- za transmisję danych po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01844224 zł brutto za 1 MB (18,88 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB).

 

Obniżona opłata za transmisję danych spowoduje również zwiększenie limitów GB w pakietach danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Szczegóły znajdą Państwo na www.

 

Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020r. W przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

Zmiana wysokości kapitału zakładowego UPC Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że od dnia 04.03.2019 r. kapitał zakładowy UPC Polska Sp. z o.o. wynosi 709 959 500 zł.

Zmiana Regulaminu Biznes Wirtualna Centrala

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku: o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw zmianie ulega Regulamin szczegółowy świadczenia usługi Biznes Wirtualna Centrala.

 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.

Nowa treść § 3 ust. 1 Regulaminu tutaj

 

Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z UPC najpóźniej do dnia 12 stycznia 2019 r. Zmiana dokumentów wynika z nowych przepisów prawa, dlatego – w przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z
koniecznością zwrotu przez Abonenta części przyznanej ulgi lub zapłaty kary umownej zgodnie z zawartą Umową Abonencką. Dla Klientów, którzy zdecydują się skorzystać z tego prawa i doręczą do UPC oświadczenie o wypowiedzeniu, umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu 12 stycznia 2019 r.

Zmiany w dokumentach abonenckich od 12 grudnia 2018 r.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustaw z dnia 10 maja 2018 roku: o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy o usługach płatniczych zmianie ulegają dokumenty abonenckie UPC.
Zmiany mają na celu dostosowanie naszych dokumentów do nowych przepisów prawa, które porządkują formy zawierania i zmiany umów na usługi telekomunikacyjne oraz wprowadzają dodatkowe wymogi związane ze świadczeniem usług o podwyższonej opłacie (np. tak zwanych SMS-ów premium czy usług głosowych premium).

 

Poniżej prezentujemy wykaz zmian obowiązujących od 12 grudnia
• Umowa o świadczenie usług sprawdź
• Regulamin świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o. sprawdź
• Regulamin zawierania umowy abonenckiej w formie elektronicznej sprawdź

 

Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z UPC. Zmiana dokumentów wynika z nowych przepisów prawa, dlatego – w przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu przez Abonenta części przyznanej ulgi. To równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania. Szczegóły dotyczące trybu wypowiedzenia umowy Klienci otrzymają w dedykowanej komunikacji przesłanej w formie papierowej lub elektronicznej.

Zmiana Regulaminu wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120

Szanowni Państwo,

 

chcielibyśmy poinformować, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu, zmianie ulegają postanowienia Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od 1 stycznia 2017 r. Szczegółowy wykaz zmian znajduje się tutaj.

 

Jednocześnie informujemy, że wysokość Państwa opłat miesięcznych nie ulega zmianie.

 

Jeżeli nie akceptują Państwo zmian w Regulaminie, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy abonenckiej z UPC do dnia wejścia w życie zmian. Jednak w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej o wartość za okres korzystania z usług.

Zmiana Regulaminu w związku ze zmianami prawa telekomunikacyjnego

Szanowni Klienci,

 

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy dotyczącej zmiany ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1118) zmianie ulegnie § 41 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o.

 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia 12 września 2018 r.

Nowa treść § 41 ust. 4 Regulaminu tutaj

Zmiana Regulaminu oraz nowa Polityka Prywatności UPC w związku z wdrożeniem RODO

Szanowni Klienci,

 

w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie „RODO”, czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE.

 

W związku z powyższym, informujemy o ważnych zmianach, które w tym dniu wejdą w życie w UPC.

 

Zmiana w Regulaminie świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o.
Nowa treść § 42 Regulaminu tutaj.

 

Nowa Polityka Prywatności UPC
Dostępna tutaj. Sprawdź, jak dbamy o dane naszych Klientów.

 

Dotychczasowe zgody
Udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Każdy Klient może je nadal wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji tutaj.

 

Klientom, którzy nie akceptują zmiany Regulaminu, przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z UPC najpóźniej do dnia wejścia w życie tej zmiany. Ponieważ zmiana Regulaminu wynika z nowych przepisów prawa, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu kwoty stanowiącej równowartość przyznanej ulgi w całym Okresie Zobowiązania pomniejszonej proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

Chcielibyśmy poinformować, iż w związku z wprowadzeniem przez UPC nowej usługi polegającej na otwarciu ruchu detalicznego do zakresu numeracji Ministerstwa Obrony Narodowej (wyróżnik sieci WST - 26x), zmianie ulegają wybrane postanowienia następujących cenników.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w dokumencie:

Zmiany w cennikach usług telefonicznych dla firm

Zmiany w cenniku będą Państwa obowiązywały od 1 maja 2015 r.

Usługi UPC

Formularze i wzory

Polecenie zapłaty

Jeśli płatnikiem/posiadaczem rachunku bankowego, jest inna osoba niż abonent UPC, konieczne jest dołączenie do Zgody na obciążanie rachunku, wypełnionego i podpisanego druku Oświadczenia posiadacza rachunku bankowego.

 
 
Formularz cesji Umowy Abonenckiej dla Klientów Biznesowych
Przeniesienie usług na nowy adres
 
 
Przeniesienie numeru telefonu

Regulaminy

Regulaminy

Archiwum

Umowy i regulaminy
 
 
Cenniki usług dla klientów biznesowych
 
 
Regulaminy promocji
 
 
Wykaz kanałów
 
 

Pliki instalacyjne