DoKUMENTY I PLIKI INSTALACYJNE

Tutaj znajdziesz wszystkie obowiązujące dokumenty UPC, formularze oraz wzory ich wypełnień.

Do przeglądania plików niezbędny jest program Adobe Reader (do pobrania za darmo, ze strony producenta).

Kliknij ikonę info umieszczoną obok dokumentu, a dowiesz się więcej na jego temat.

Ważne komunikaty:

Zmiana wysokości kapitału zakładowego UPC Polska Sp. z o.o.

Czytaj dalej >

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że od dnia 01.03.2023 r. kapitał zakładowy UPC Polska Sp. z o.o. wynosi 223 696 000,00 zł. Niniejsza informacja wynika z obowiązku informacyjnego i nie wpływa na dotychczasowe warunki umowy zawartej przez Państwa z UPC Polska Sp. z o.o.

 

Zmiany w roamingu UE od 1 stycznia 2023 r.

Czytaj dalej >

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

Obniżamy opłaty:
a) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01018600 zł za 1 MB (10,43 zł za GB tj. 1024 MB)
b) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na w ramach podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01018600 zł za 1 MB (10,43 zł za GB tj. 1024 MB)
c) za połączenie odbierane w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01 zł za minutę połączenia Limity dla poszczególnych taryf znajdują się w niniejszym dokumencie.

Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian przysługuje wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) do dnia 1 stycznia 2023. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznana została ulga, UPC może dochodzić zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

Zmiany w regulaminach niektórych usług cyfrowych w związku z nowelizacją ustawy o prawach konsumenta.

Czytaj dalej >

Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta, wprowadzająca nowe zasady odpowiedzialności przedsiębiorców za dostarczane treści i usługi cyfrowe. Od tego dnia będziemy odpowiadali za zgodność treści i usług cyfrowych z umową na zasadach określonych w nowych przepisach. Dotyczy to wyłącznie usług lub treści cyfrowych świadczonych konsumentom oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego. Lista usług, których dotyczy zmiana jest tutaj.

W związku z powyższym, od dnia 1 stycznia 2023 r. dostosowujemy do nowych przepisów treść regulaminów usług.

Powyższe modyfikacje wynikają wprost ze zmian prawa w związku z powyższym Klientom, którzy nie akceptują tych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, najpóźniej do dnia 1 stycznia 2023 r. Jednak w przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu przez Abonenta części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

Uwaga! Powyższe zmiany nie dotyczą usług telekomunikacyjnych.

 
 

Zmiany w roamingu UE od 1 lipca 2022 r.

Czytaj dalej >

Uprzejmie informujemy, że 1 lipca 2022 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Rozporządzenie to wprowadza od 1 lipca 2022 r. niższe opłaty w roamingu w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie (Strefa Euro). W związku z tym w obowiązującym Cenniku usług komórkowych zostaną obniżone opłaty:
a) za minutę połączenia wychodzącego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,1 zł netto/0,12 PLN brutto
b) za minutę połączenia odebranego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,02 zł netto/0,02 PLN brutto
c) za SMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01 zł netto/0,01 PLN brutto
d) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,00919935 zł netto/ 0,01131520 zł brutto za1 MB [ 9,42 zł netto/11,59 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB]
e) za MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01 zł netto/0,01 zł brutto
f) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,00919935 zł netto/ 0,01131520 zł brutto za 1 MB [9,42 zł netto/11,59 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB].
Cennik usług komórkowych ważny od 1 lipca 2022 r. znajduje się w niniejszym dokumencie.

W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.
Limity dla poszczególnych taryf znajdują się w niniejszym dokumencie.

Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian przysługuje wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) do dnia 1 lipca 2022. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznana została ulga, UPC może dochodzić zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

Uchwała KRRiT w sprawie wykreślenia programów RT (Russia Today) oraz RTR Planeta.

Informujemy, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w dniu 24 lutego 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie wykreślenia z "Rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych" programów RT (Russia Today) oraz RTR Planeta. Wykreślenie z rejestru oznacza brak możliwości rozprowadzania ww. programów w sieciach kablowych, platformach satelitarnych oraz platformach internetowych.

Link do uchwały: Rosyjskie programy wykreślone z rejestru programów rozprowadzanych - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

 

Przedłużamy Promocję „W Wielkiej Brytanii jak w domu”.

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy okres obowiązywania Promocji „W Wielkiej Brytanii jak w Domu” do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z warunkami Promocji „W Wielkiej Brytanii jak w domu II” Klienci, którzy stali się Abonentami usługi komórkowej od dnia 23.08.2021, będę mieli naliczane stawki z Wielką Brytanią i Gibraltarem za:

- międzynarodowe połączenia głosowe i połączenia wideo oraz międzynarodowe wiadomości sms i mms (z Polski),

- połączenia głosowe, sms, mms, transmisję danych i połączenia wideo w roamingu międzynarodowym, na takich zasadach i w takiej wysokości jak w „Strefie Euro” Cennika usług komórkowych klientów indywidualnych i Małych Firm, tj:

- 0,81 PLN (1,00 PLN brutto) za minutę połączenia głosowego wykonanego z Polski;

- 0,25 PLN (0,31 PLN brutto) za wysłanie międzynarodowej wiadomości sms z Polski;

- 2,44 PLN (3,00 PLN brutto) za wysłanie międzynarodowej wiadomości mms z Polski;

- 0,24 PLN (0,29 PLN brutto) za minutę połączenia głosowego w roamingu (do Polski, Wielkiej Brytanii, Giblartaru lub innego kraju Strefy Euro);

- 0,15 PLN (0,19 PLN brutto) za wysłanie wiadomości sms lub mms w roamingu (do Polski, Wielkiej Brytanii, Giblartaru lub innego kraju Strefy Euro).

 

Pozostałe informacje w regulaminie promocji - tutaj

 

Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian przysługuje wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) do dnia 23 stycznia 2022. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznana została ulga, UPC może dochodzić zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

Klienci usługi komórkowej, którzy stali się Abonentami przed 23.08.2021 utrzymują dotychczasowe zasady rozliczeń ruchu z Wielką Brytanią i Gibraltarem.

 

Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2022 wprowadzamy zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie (Strefa Euro). Zmiany te wynikają z przepisów prawa oraz Polityki Uczciwego Korzystania (FUP).

W związku z tym obniżone zostaną opłaty w Cenniku usług komórkowych:

 

a) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01139322 zł netto / 0,01401367 zł brutto / za 1 MB (14,35 zł brutto / 11,67 zł netto za GB tj. 1024 MB)

b) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na w ramach podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01139322 zł netto / 0,01401367 zł brutto / za 1 MB (14,35 zł brutto / 11,67 zł netto za GB tj. 1024 MB)

c) za MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01139322 zł netto / 0,01401367 zł brutto.

W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.

 

Limity dla poszczególnych taryf znajdują się w niniejszym dokumencie.

Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian przysługuje wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) do dnia 1 stycznia 2022. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznana została ulga, UPC może dochodzić zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

Doprecyzowanie definicji prędkości zwyklej dostępnej i prędkości maksymalnej w dokumentacji abonenckiej

Informacja dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dostali indywidualną korespondencję w poniższej sprawie

 

Szanowni Klienci,

 

w związku z wdrożeniem zaleceń Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej informujemy o uzupełnieniu od 23 grudnia 2021 r. definicji prędkości zwykle dostępnej i prędkości maksymalnej usługi dostępu do internetu zawartej w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

 

W Waszym Regulaminie dodaliśmy pierwsze zdanie w § 251 punkt 2:

 

„Prędkość zwykle dostępna jest możliwa do uzyskania przez co najmniej 80% czasu trwania doby.”

 

oraz dodaliśmy ostatnie zdanie w § 251 punkt 1:

 

„Prędkość maksymalna jest możliwa do osiągnięcia przynajmniej raz w ciągu doby.”

 

Ważne:

  • prędkości, które podajemy można uzyskać, kiedy komputer jest podłączony do modemu kablem ethernetowym,
  • informacja dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dostali indywidualną korespondencję informującą o przysługujących im uprawnieniach w przypadku braku akceptacji zmian.   

 

Jeśli masz wątpliwości w tej sprawie prosimy o kontakt z UPC. Czekamy na Ciebie pod 813 813 813 i czacie na upc.pl.

 

Zmiany w roamingu UE od 1 stycznia 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

 

Obniżamy opłaty:

a) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01672192 zł za 1 MB (17,12 zł za GB tj. 1024 MB)

b) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na w ramach podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01672192 zł za 1 MB (17,12 za GB tj. 1024 MB)

c) za MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01672192 zł W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.

 

Limity dla poszczególnych taryf znajdują się w niniejszym dokumencie. Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian przysługuje wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) do dnia 19 stycznia 2021. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznana została ulga, UPC może dochodzić opłaty specjalnej/kary umownej.

Zmiana dokumentów abonenckich wynikająca z przepisów prawa obowiązujących wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Szanowni Klienci,

 

na podstawie nowych przepisów prawa – ustawy z dnia 14 maja 2020 roku (Dz. U. z dnia 15 maja 2020r. Poz. 875.), które wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2020 r., informujemy o dostosowaniu naszych dokumentów abonenckich. Przepisy te zobowiązują wszystkich operatorów telekomunikacyjnych do zaktualizowania dokumentów w odpowiednim zakresie.

 

Zmiany w dokumentach wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2020 r.

Wykaz zmian w Umowie Abonenckiej i Regulaminie prezentujemy tutaj.

 

Zmiana dokumentów wynika z nowych przepisów prawa i zobowiązuje do uaktualnienia dokumentów abonenckich wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W przypadku braku akceptacji zmian, najpóźniej do 21 grudnia 2020 r. Klient ma prawo złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej. Powinno ono zostać złożone do dnia 23.01.2021:

 a. w formie pisemnej i dostarczone pocztą na adres: ul. Murckowska 14c, 40-265 Katowice albo do Salonu Sprzedaży UPC, albo

 b. od dnia 21.12.2020 r. również w formie dokumentowej poprzez formularz udostępniony w Nowym Moim UPC. umowa Klienta ulegnie wówczas rozwiązaniu zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami.

 

Z uwagi na fakt, że zmiana dokumentów wynika z nowych przepisów prawa, skorzystanie z możliwości wypowiedzenia umowy może wiązać się z koniecznością zwrotu części przyznanej ulgi.

Jednolita numeracja jednostek policyjnych

Szanowni Państwo,


Z dniem 7 maja 2020 r. w usłudze telefonii stacjonarnej dla klientów indywidualnych zostaje wprowadzona numeracja MSWiA WST 47. Powyższy zakres numeracji umożliwia połączenie się do wszystkich jednostek organizacyjnych Policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz Szkoły Policji) oraz do każdych innych jednostek korzystających z zakresu numeracji policyjnej. Uwaga sposób wybierania numerów alarmowych 997 i 112 pozostaje taki sam. Opłata za nową usługę, jest analogiczna jak za połączenia lokalne i międzystrefowe. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, najpóźniej do dnia 7 maja 2020r. W przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

Obniżenie opłat w roamingu od 1 stycznia 2020

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. zostanie obniżona opłata za transmisję danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie (Strefa Euro). Zmiana ta wynika z przepisów prawa oraz Polityki Uczciwego Korzystania (FUP).

 

W związku z tym obniżone zostaną opłaty w Cennikach usług komórkowych:

- za wiadomość MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01844224 zł brutto za 1 MB (18,88 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB);

- za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro (opłata dodatkowa).
Nowa cena to 0,01844224 zł brutto za 1 MB (18,88 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB);

- za transmisję danych po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01844224 zł brutto za 1 MB (18,88 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB).

 

Obniżona opłata za transmisję danych spowoduje również zwiększenie limitów GB w pakietach danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Szczegóły znajdą Państwo na www.

 

Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020r. W przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

Zmiana wysokości kapitału zakładowego UPC Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że od dnia 04.03.2019 r. kapitał zakładowy UPC Polska Sp. z o.o. wynosi 709 959 500 zł.

Zmiana Regulaminu Biznes Wirtualna Centrala

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku: o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw zmianie ulega Regulamin szczegółowy świadczenia usługi Biznes Wirtualna Centrala.

 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.

Nowa treść § 3 ust. 1 Regulaminu tutaj

 

Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z UPC najpóźniej do dnia 12 stycznia 2019 r. Zmiana dokumentów wynika z nowych przepisów prawa, dlatego – w przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z
koniecznością zwrotu przez Abonenta części przyznanej ulgi lub zapłaty kary umownej zgodnie z zawartą Umową Abonencką. Dla Klientów, którzy zdecydują się skorzystać z tego prawa i doręczą do UPC oświadczenie o wypowiedzeniu, umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu 12 stycznia 2019 r.

Zmiany w dokumentach abonenckich od 12 grudnia 2018 r.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustaw z dnia 10 maja 2018 roku: o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy o usługach płatniczych zmianie ulegają dokumenty abonenckie UPC.
Zmiany mają na celu dostosowanie naszych dokumentów do nowych przepisów prawa, które porządkują formy zawierania i zmiany umów na usługi telekomunikacyjne oraz wprowadzają dodatkowe wymogi związane ze świadczeniem usług o podwyższonej opłacie (np. tak zwanych SMS-ów premium czy usług głosowych premium).

 

Poniżej prezentujemy wykaz zmian obowiązujących od 12 grudnia
• Umowa o świadczenie usług sprawdź
• Regulamin świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o. sprawdź
• Regulamin zawierania umowy abonenckiej w formie elektronicznej sprawdź

 

Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z UPC. Zmiana dokumentów wynika z nowych przepisów prawa, dlatego – w przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu przez Abonenta części przyznanej ulgi. To równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania. Szczegóły dotyczące trybu wypowiedzenia umowy Klienci otrzymają w dedykowanej komunikacji przesłanej w formie papierowej lub elektronicznej.

Zmiana Regulaminu wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120

Szanowni Państwo,

 

chcielibyśmy poinformować, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu, zmianie ulegają postanowienia Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od 1 stycznia 2017 r. Szczegółowy wykaz zmian znajduje się tutaj.

 

Jednocześnie informujemy, że wysokość Państwa opłat miesięcznych nie ulega zmianie.

 

Jeżeli nie akceptują Państwo zmian w Regulaminie, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy abonenckiej z UPC do dnia wejścia w życie zmian. Jednak w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej o wartość za okres korzystania z usług.

Zmiana Regulaminu w związku ze zmianami prawa telekomunikacyjnego

Szanowni Klienci,

 

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy dotyczącej zmiany ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1118) zmianie ulegnie § 41 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o.

 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia 12 września 2018 r.

Nowa treść § 41 ust. 4 Regulaminu tutaj

Zmiana Regulaminu oraz nowa Polityka Prywatności UPC w związku z wdrożeniem RODO

Szanowni Klienci,

 

w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie „RODO”, czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE.

 

W związku z powyższym, informujemy o ważnych zmianach, które w tym dniu wejdą w życie w UPC.

 

Zmiana w Regulaminie świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o.
Nowa treść § 42 Regulaminu tutaj.

 

Nowa Polityka Prywatności UPC
Dostępna tutaj. Sprawdź, jak dbamy o dane naszych Klientów.

 

Dotychczasowe zgody
Udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Każdy Klient może je nadal wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji tutaj.

 

Klientom, którzy nie akceptują zmiany Regulaminu, przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z UPC najpóźniej do dnia wejścia w życie tej zmiany. Ponieważ zmiana Regulaminu wynika z nowych przepisów prawa, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu kwoty stanowiącej równowartość przyznanej ulgi w całym Okresie Zobowiązania pomniejszonej proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

Usługi UPC

Telewizja Cyfrowa UPC - Lista kanałów
Telewizja Cyfrowa UPC - Instrukcje
Internet UPC dla firm

Formularze i wzory

Upoważnienie dla przedsiębiorcy
Polecenie Zapłaty

Jeśli płatnikiem/posiadaczem rachunku bankowego, jest inna osoba niż abonent UPC, konieczne jest dołączenie do Zgody na obciążanie rachunku, wypełnionego i podpisanego druku Oświadczenia posiadacza rachunku bankowego.

Formularz cesji Umowy Abonenckiej

Na podstawie ww. dokumentu nastąpi rozwiązanie umowy z aktualnym Abonentem UPC oraz zawarcie nowej umowy, ze wskazaną przez niego osobą.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo upoważnia osobę wskazaną przez Abonenta UPC między innymi do podpisania Umowy oraz odbioru instalacji.

Nota korygująca
Porozumienie

Pozwala dopisać do Umowy Abonenckiej kolejną osobę, ale tylko w przypadku korzystania z Internetu UPC. Warunkiem jest także zamieszkiwanie przez wskazane osoby pod tym samym adresem i posiadanie przez nie tytułu prawnego do lokalu.

Zawieszenie usług
Informacja o numerze rachunku bankowego po rozwiązaniu umowy
Przeniesienie usług na nowy adres
Zwrot nadpłaty / Przeksięgowanie nadpłaty/wpłaty
Udzielane zgody
Wydawanie i zwrot sprzętu
Przeniesienie numeru telefonu
Zgłoszenie zablokowania/odblokowania urządzenia końcowego
Wzór umowy sprzedaży
Formularze zgłoszeń z tytułu rękojmi

Regulaminy

Regulaminy

Pliki instalacyjne