Usługi międzyoperatorskie

Rozwiązania dla operatorów

Jesteśmy niezawodnym, profesjonalnym partnerem świadczącym usługi międzyoperatorskie. Mamy bogate doświadczenie we współpracy z operatorami i ISP. Nasza Usługa realizowana jest w oparciu o tysiące kilometrów własnych kabli światłowodowych, nowoczesne protokoły transmisji danych oraz platformy Ethernet i IP najnowszych generacji.

 
 

Nasza sieć

Standard usług dla operatorów oferowanych przez UPC Biznes na rynku polskim i europejskim jest potwierdzony certyfikatem Metro Ethernet Forum Carrier Ethernet (CE) 2.0. Liberty Global, macierzysta spółka UPC, jest pierwszym operatorem kablowym, który otrzymał ten certyfikat na poziomie pan-europejskim.

Dostępne są następujące rodzaje certyfikowanych usług Carrier Ethernet:

 • E-LINE - połączenia EVC punkt-punkt
 • E-LAN - wielopunktowe połączenia EVC “każdy  z każdym”
 • E-TREE – wielopunktowe połączenia EVC w strukturze “drzewa”
 • E-Access - hurtowy wariant połączenia interfejsów UNI z ENNI
 • E-Transit Service – hurtowy wariant transferu połączeń”

O naszej wyjątkowości świadczy fakt posiadania największej bazy użytkowników końcowych podłączonych do sieci Internet w UPC, tysiące kilometrów własnej sieci światłowodowej oraz obecność we wszystkich największych punktach wymiany ruchu IP w Europie.

rozwiń
 
 

Nasze usługi dla rynku operatorskiego oraz ISP obejmują usługi IP i transmisji danych

Tranzyt IP

Łączność ze światem poprzez sieć IP klasy Tier-1Obecność we wszystkich większych punktach wymiany ruchu IP. Komunikacja sieci wewnętrznych firm z Internetem w najwyższej jakości. Przepustowość dostosowana do wymagań Klienta.

Transmisja danych

Międzynarodowa sieć w 14 krajach, szeroka gama krajowych i międzynarodowych usług transmisji danych opartych o protokoły Ethernet oraz MPLS. Dzięki naszej współpracy Twoi Klienci zyskają najlepszą jakość usług.

Peering IP

Dostęp do rosnącego wolumenu użytkowników podłączonych do sieci IP UPC. Ogólnoeuropejska sieć AORTA. Porty 1Gb/s i 10Gb/s.

Usługi Regulowane

Zgodnie z wymogami decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej DHRT.WIT.6082.3.2017.81 z dnia 11 września 2018 r., UPC przedstawia warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku.

Zgodnie z decyzją Prezesa UKE DHRT.WIT.6082.3.2017.81 z dnia 11 września 2018 r., w celu dostępu do infrastruktury technicznej UPC, Operator Korzystający (OK) składa do UPC wniosek o zawarcie Umowy Ramowej. OK może to uczynić przy użyciu następujących formularzy (kanalizacja kablowa, kanalizacja telekomunikacyjna budynku) proponowanych przez UPC, bądź własnego.


We wniosku o zawarcie Umowy Ramowej, prosimy o zawarcie następujących informacji:

 • Danych Państwa przedsiębiorstwa (spółki), w tym jego adresu
 • Kopii zaświadczenia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej potwierdzającego, że Państwa przedsiębiorstwo (spółka) jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 • Danych osoby bądź osób uprawnionych do prowadzenia negocjacji i podpisania Umowy Ramowej, wraz z kopiami stosownych pełnomocnictw, których oryginały byłyby dostępne do wglądu UPC
 • Adresów email i numerów telefonicznych tychże osób
 • Kopii odpisu lub wydruku z KRS albo wydruku z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej dotyczącej Państwa przedsiębiorstwa
 • Kopii decyzji o nadaniu numeru NIP 

 

Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej można złożyć na adres mailowy Infrastruktura@upc.pl, lub pocztą:


Dział B2B Współpraca z Operatorami

UPC Polska sp. z o. o

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa