Rozwiązania

internetowe

 
 

Internet w ofercie UPC Biznes jest dopasowany do zróżnicowanych potrzeb dużych firm i spełnia oczekiwania Klientów takie jak: parametry przepustowości, niezawodność
czy bezpieczeństwo - które zapewnia Pakiet Bezpieczeństwa UPC.

Nasze rozwiązania

Oferowane dużym firmom usługi internetowe realizowane są w ramach dedykowanych łączy światłowodowych. Zapewnia to nieograniczone możliwości pod względem szybkości i skalowalności łączy internetowych przy zachowaniu dobrego stosunku jakości do ceny. Sieć światłowodowa sprzyja rozwojowi i dobrej komunikacji w twoim biznesie. Urządzenia są niezawodne i gwarantują stabilność parametrów. Klientom UPC Biznes oferowane są usługi dodatkowe, dzięki którym korzystanie z sieci w ich firmie może stać się wydajniejsze i bardziej bezpieczne.

 
 
 
 
 
 

Najważniejsze usługi dodatkowe

  • BGP – obsługa protokołu BGP umożliwiającego rozkład ruchu między kilka łączy dostępu do internetu,
  • Dodatkowe adresy IP – obsługa dodatkowych adresów IP przez UPC (wymagane wypełnienie przez Klienta wniosku do RIPE),
  • Podtrzymanie zasilania – usługa UPC Biznes zapewniająca ciągłość zasilania do urządzeń do obsługi Internetu w lokalizacji Klienta,
  • Czasowe zwiększenie pojemności – usługa zwiększająca pojemność łącza w zdefiniowanych porach dnia lub nocy.